Krav för auktorisation

Krav för auktorisation

De företag som kan utföra Säkra Vatteninstallationer är auktoriserade och har rätt att använda sig av Säker Vattens logotyper i sin marknadsföring.

För att företag ska kunna bli auktoriserat krävs att företaget/filialen/bi-firman har:

  • Åtagande som auktoriserat VVS-företag (tresidigt formulär från Säker Vatten AB)
  • Ett registrerat konto hos NEXUS eller HantverksID för att beställa branschlegitimationer. För att registrera konto, besök www.nexusid06.se eller www.hantverksid.se
  • Ansvarsförsäkring (kopia på gällande försäkringsbrev som visar en ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
  • Registreringsbevis (kopia från bolagsverket högst ett år gammalt)
  • Lista på anställda (formulär från Säker Vatten AB)
  • VVS-montör/arbetsledare med VVS-certifikat (samt giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag med minst 6 månader giltighetstid kvar)
  • 50% av företagets vvs installatörer ska ha en godkänd kurs i Säker Vatten
  • Anställd person med utbildning i Byggregler och Normer för VVS-företag, BBR/PBL, utbildningen ska vara utförd 2011 eller senare. Personen ska också ha en godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation.

Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Kontroller genomförs kontinuerligt på att kraven uppfylls.

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår