Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Filialer

Auktoriserade företag som har verksamhet på flera orter har möjlighet att anmäla filialer till Säker Vatten. Fördelen med detta är att filialerna marknadsförs på Säker Vattens hemsida och det är lättare för beställare att hitta till företaget. På intyg och andra dokument som utfärdas kopplas information från den filial som utfört arbetet. Medarbetarna på filialerna kommer också att få rätt information när Säker Vatten har kontaktuppgifter direkt till filialerna istället för enbart till huvudkontoret. Det är också lättare för filialchefen eller annan person med ansvarsbehörighet att ha kontroll över personallistan om den enbart gäller för den egna filialen istället för hela företaget.

Att anmäla en filial är kostnadsfritt.

För att accepteras som en konsultföretagsfilial behöver följande krav vara uppfyllda:

  • Minst en heltidsanställd VS-projektör med giltig utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för VS-projektörer.

För att accepteras som en VVS-företagsfilial behöver följande krav vara uppfyllda:

  • Personal utgår permanent från lokal på den aktuella orten
  • Minst en heltidsanställd VVS-montör med branschcertifikat eller motsvarande samt giltig utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för VVS-företag
  • En person med dokumenterad kunskap i gällande bygglagstiftning samt giltig utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för VVS-företag

Uppfyller ditt företag alla kriterier?
Fyll i ansökan för att bli en auktoriserad filial.