Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

VVS-företag

Det här krävs för att bli ett auktoriserat VVS-företag

För att företaget ska kunna bli medlemmar intresseföreningen Säker Vatten och ett auktoriserat VVS-företag krävs:

  • Företaget åtar sig att följa gällande branschregler Säker Vatteninstallation samt Säker Vattens uppförandekod.
  • Företaget har giltig ansvarsförsäkring (ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverket
  • Företaget innehar F-skatt och moms (registrerat i Sverige)
  • Företaget är registrerat som arbetsgivare om det finns anställda
  • Heltidsanställd VVS-montör med dokumenterad yrkesutbildning eller motsvarande samt utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag
  •  Anställd person med utbildning i Byggregler och Normer för VVS-företag (från 2011 eller senare) samt utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag

Alla VVS-montörer, arbetsledare och lärlingar som arbetar med VVS-installationer och är anställda på ett auktoriserat VVS-företag ska ha en branschlegitimation. Minst 50% av de anställda behöver uppfylla kraven på utbildning vid tillfället för ansökan och ha minst 6 månaders giltighet kvar på utbildningen i Säker Vatteninstallation. All personal måste uppfylla kraven inom 6 månader efter auktorisationen godkänns.

Uppfyller ditt företag alla kriterier?
Fyll i ansökan för att bli ett auktoriserat företag.