VVS-företag

Därför ska du auktorisera ditt företag

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Det gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Det är endast auktoriserade VVS-företag som får:

■ marknadsföra sig som auktoriserat VVS-företag och använda Säker Vattens varumärke

■ erbjuda arbete utfört enligt branschreglerna och utfärda Säker Vattens intyg på det utförda arbetet.

 På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

 

Såhär blir företaget auktoriserat

Företaget ansöker till Säker Vatten om att bli auktoriserat VVS-företag. Detta görs med hjälp av en ansökningsblankett. Om ansökan blir godkänd skickas faktura till företaget, först när denna är betald aktiveras auktorisationen.

Ansökan skickas till Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm, eller mailas inskannad tillsammans med bilagor till info@sakervatten.se.

Vi har upp till fyra veckors handläggningstid för auktorisation och medlemskap från det att ansökan är komplett. 

Auktorisationen gäller tills vidare, löpande kontroller utförs och auktorisationen avslutas för de företag som inte längre uppfyller kraven.

Det här krävs för att bli ett auktoriserat VVS-företag

För att företaget/filialen/bi-firman ska kunna bli medlemmar intresseföreningen Säker Vatten och ett auktoriserat VVS-företag krävs:

 • Företaget åtar sig att följa gällande branschregler Säker Vatteninstallation samt Säker Vattens uppförandekod. (Åtagande och upförandekod följer med ansökan)
 • Företaget har giltig ansvarsförsäkring (ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
 • Företaget är registrat hos Bolagsverket 
 • Företaget innehar F-skatt och moms (registrerat i Sverige)
 • Anställda på företaget uppfyller Säker Vattens krav  utbildning.

 

Krav på utbildning av anställda

 • Anställd person med:
          1. utbildning i Byggregler och Normer för VVS-företag, BBR/PBL 
          2. Utbildning Säker Vatteninstallation för VVS-företag
 • Heltidsanställd VVS-montör med VVS-certifikat, validering eller tidigare utförd särskild prövning.
 • VVS-montörer som saknar branschcertifikat eller yrkesbevis utfärdat av VVS-yrkesnämnden kan genomföra en validering av yrkeskompetens hos VVS-yrkesnämnden https://vvsyn.se/validering/

Utöver detta ska minst en på företaget ha utbildning i gällande byggregler och normer (från 2011 eller senare) denna person måste även ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

Minst 50% av de anställda behöver uppfylla kraven på utbildnig vid tillfället för ansökan och ha minst 6 mån giltighet kvar på utbildningen i Säker Vatteninstallation. All personal måste uppfylla kraven inom 6 månader efter auktorisationen godkänns.