Säker Vatteninstallation för VVS-företag

Utbildning i Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Genomförd utbildning med godkänt resultat krävs för att kunna få branschlegitimation. Målgruppen är främst montörer och arbetsledare som arbetar på ett auktoriserat VVS-företag.  Finns på svenska och engelska.

 

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningsssidor!

Om du inte jobbar på ett auktoriserat företag kontaktar du Säker Vatten för att boka utbildning.