Säker Vatteninstallation för VVS-företag

 Målgruppen är montörer, arbetsledare och lärlingar som arbetar på ett auktoriserat VVS-företag eller som påbörjat processen att bli auktoriserade. Genomförd utbildning med godkänt resultat krävs för att kunna få branschlegitimation.

Lärarledda utbildningstillfällen

Den första gången man går en utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag så gör man det för en lärare. Många går utbildningen under sin VVS-utbildning på gymnasieskolan eller på ett vuxenutbildningsprogram, men det går också att gå grundutbildningen genom Säker Vatten. Du kan också välja ett lärarlett tillfälle när du ska förnya din utbildning.

Utbildningen finns på både svenska och engelska.

Pris: 3500 kr exkl moms per person

Webbutbildning 

Utbildningen i Säker Vatteninstallation måste förnyas vart femte år. Behöver du förnya din utbildning kan du välja att gå en webbutbildning. 

Pris: 2800 kr exkl moms per person

Utbildningsbokning

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningsssidor!

Företag som inte är auktoriserade behöver först ansöka om auktorisation och får då tillgång till utbildningsbokningen, mer information samt ansökningshandlingar finns här.