Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Byggregler och normer för VVS-företag

Målgruppen för utbildningen är auktoriserade VVS-företag eller företag som är i proceccen att auktorisera sig. Samhället ställer krav på byggnader vad gäller säkerhet och hälsa genom PBL (Plan & Bygglagen) och BBR (Boverkets Byggregler). Denna utbildning innehåller valda delar om dessa och Konsumenttjänstlagen för att svara mot kunskaper som behöver finnas på ett auktoriserat VVS-företag. För att uppfylla kraven för auktorisation av VVS-företag måste minst en person på företaget ha kunskap om de normer och regler för VVS-installationer som är idag gällande. Samma person behöver även godkänd utbildning i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”. Utbildningen i Byggregler och Normer måste vara genomförd 2011 eller senare för att vara giltig.

Finns på svenska och engelska. 

Pris: 5100 kr exkl moms per person

Utbildningsbokning

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningssidor!

Företag som inte är auktoriserade behöver först ansöka om auktorisation och får då tillgång till utbildningsbokningen. Mer information samt ansökningshandlingar finns här.