Byggregler och normer för VVS-företag

Samhället ställer krav på byggnader vad gäller säkerhet och hälsa genom PBL (Plan & Bygglagen) och BBR (Boverkets Byggregler). Denna utbildning innehåller valda delar om dessa och Konsumenttjänstlagen för att svara mot kunskaper som behöver finnas på ett auktoriserat VVS-företag. Minst en heltidsanställd person på företaget behöver genomföra denna utbildning. Samma person behöver även godkänd utbildning i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag” Finns på svenska och engelska.

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningsssidor!

Om du inte jobbar på ett auktoriserat företag kontaktar du Säker Vatten för att boka utbildning.