VVS-företag

Här har vi samlat några av de vanligaste frågor vi får om auktorisationen och branschreglerna från VVS-företag. I fall ni inte hittar svaret nedan, sök även bland de andra kategorierna. Annars är ni självklart välkomna att kontakta någon av oss eller maila info@sakervatten.se

VVS-företag

• Hur blir jag auktoriserad?

Auktorisationen är uppbyggd med hjälp av två delar; VVS-företaget ska bland annat uppfylla krav på dokumenterad kunskap i svenska byggregler och ha ansvarsförsäkring. En ansökan för att bli auktoriserad kan laddas ner här. De personer som är anställda och arbetar med VVS-installationer skall ha en grundutbildning i VVS, eller motsvarande arbetslivserfarenhet och ha en godkänd och giltig kurs i Säker Vatteninstallation. Kontaktuppgifter till utbildningsföretagen som håller i kurser i Säker Vatteninstallation hittas här.

När företaget skickat in en komplett ansökan, och har personal som uppfyller kraven på utbildning/arbetslivserfarenhet och Säker Vatten-kurs, godkänns företagets medlemskap. Efter detta får företaget inloggningsuppgifter till sina egna sidor på www.säkervatten.se där man hittar logotyper, intyg, checklistor mm.

Företaget faktureras ca en månad efter att medlemskapet har godkänts.

• Hur hittar jag utbildningar, vilka ska jag ha? Varför?

För att företaget ska bli auktoriserat krävs att de personer som utför installationer, har en grundutbildning i VVS, eller motsvarande arbetslivserfarenhet, samt giltig kurs i Säker Vatteninstallation. Kurser i Säker Vatteninstallation hittar du här, hos något av våra sju utbildningsföretag.

Företaget förbinder sig i avsiktsförklaringen som hör till ansökan om att bli auktoriserade att utbilda all monterande personal inom ett år. En giltig kurs i Säker Vatten är viktig för att de som utför installationerna ska kunna göra det på ett fackmässigt sätt, som branschregler Säker Vatteninstallation är. 

En person på företaget/arbetstället skall utöver utbildning i Säker Vatteninstallation ha dokumenterad kunskap i gällande regler och normer för VVS-installationer. Detta är Boverkets byggregler, BBR, och Plan- och bygglagen, PBL. Har man inte den kunskapen dokumenterad med hjälp av kursintyg eller liknande sedan tidigare, kan man gå en kurs i detta som ni hittar här

• Vad gäller för dom under skolutbildning och lärlingar? Får dom branschleg?

De elever som går kursen Säker Vatteninstallation under sin skoltid i gymnasiet och liknande, får inget branschleg förrän de är anställda på ett auktoriserat VVS-företag. Branschlegitimationen är alltid kopplat till ett auktoriserat VVS-företag för att den ska vara giltig, men går givetvis att flytta över till ett annat auktoriserat företag när man byter anställning.

• Vad får jag som auktoriserad?

Vi marknadsför dig! Vi annonserar om våra medlemmar; de auktoriserade VVS-företagen i konsument- och fackpress, vi blir intervjuade om branschreglernas betydelse, och tar upp de frågor som är viktiga för er med bland annat försäkringsbolag, byggare, Boverket och Smittskyddsinstitutet.

Du får rätten att använda vårt varumärke, och på så sätt kunna visa på att företaget uppfyller samhällets och försäkringsbolagens krav på ett fackmässigt utförande.

Utöver detta får ni givetvis tillgång till de intyg som endast auktoriserade VVS-företag kan skriva, checklistor och protokoll, dekaler, branschlegitimationer mm. Ni blir sökbara på vår hemsida som ett auktoriserat VVS-företag. Ni får även kontinuerlig information om vad som händer inom VVS, och vara med på seminarier, medlemsträffar och mycket annat.

• Hur loggar jag in mig på www.säkervatten.se, och vad hittar jag där?

De auktoriserade VVS-företagen kan logga in sig på sina medlemssidor på www.säkervatten.se, där hittar du mycket mer information, och tillgång till de olika hjälpmedel som vi tagit fram. Du kan där ladda ner logotyper som du kan använda i din marknadsföring, hitta underlag för annonser, intyg, checklistor och mycket annat.

För att logga in dig behöver du ditt auktorisationsnummer, det är ditt användarnamn. Auktorisationsnummer hittar du på företagets diplom, eller som ett kundnummer på den årliga fakturan. Behöver du hjälp med inloggningsuppgifter och lösenord, vänligen kontakta oss på info@sakervatten.se

• Hur länge gäller kursen och vilka har giltiga leg?

En godkänd Säker Vatten-utbildning är giltig i 5 år. För att få en branschlegitimation måste man i övrigt uppfylla kravet på grundutbildning i VVS/motsvarande arbetslivserfarenhet, och arbeta på ett auktoriserat VVS-företag. Tänk på att boka en ny utbildning i Säker Vatteninstallation i god tid, så att du alltid har ett giltigt branschleg och kan lämna intyg till kund! Kurser i Säker Vatteninstallation hittas här

• Marknadsföring – vilka får använda logotypen, och hur?

Det är endast de auktoriserade VVS-företagen som får använda Säker Vattens logotyp på hemsida, visitkort mm. Även dekaler på bilar och intyg enligt branschreglerna får användas exklusivt av de auktoriserade VVS-företagen. De auktoriserade företagen kan ladda ner/beställa marknadsföringsmaterial som dekaler mm genom att logga in sig på sina medlemssidor här på www.säkervatten.se.

Om ni upptäcker ett felaktigt användande av logotyper, dekaler mm, kontakta oss! Det är väldigt viktigt att enbart de som uppfyller kraven för auktorisation enligt branschregler Säker Vatteninstallation använder sig av det den kvalitetsmärkning som Säker Vattens logotyper och varumärke representerar.

Felaktigt användande utgör ett brott mot upphovsrätten och marknadslagen, och vi agerar alltid för att få stopp på det felaktiga användandet.

• Hur lång tid tar det att bli auktoriserad?

Förutsatt att vi fått in en komplett ansökan, och att personerna och företaget uppfyller kraven har vi en handläggningstid på ca en månad innan företaget får sitt diplom och tillgång till inloggning på webben, intyg mm.

• Kan jag flytta över auktorisationen?

Givetvis kan ni flytta över auktorisationen från ett företag till ett annat, förutsatt att det nya företaget även det uppfyller kravet för auktorisation. Kontakta Säker Vatten på info@sakervatten.se för en överlåtelseblankett eller för mer information.

• Kan jag som inte är utbildad till VVS-montör få branschlegitimation? Eller om jag har en utbildning från ett annat land?

Ett av kraven för auktorisationen är att personerna som utför installationerna på företaget ska ha branschlegitimation. Branschleg får man om man är anställd på ett auktoriserat VVS-företag, och har en godkänd och giltig kurs i Säker Vatteninstallation, och dessutom en godkänd grundutbildning i VVS eller motsvarande dokumenterade yrkeserfarenhet.

Vi på Säker Vatten bedömer yrkeserfarenheten utifrån dels vad personen har arbetat med tidigare, men även hur länge, oberoende från vilket land man kommer från eller har arbetat i tidigare.

Om vi på Säker Vatten inte direkt kan stämma av att montören eller lärlingen uppfyller kravet på grundutbildning eller att man är under utbildning, skickar vi först ut en ”Särskild prövning” som vi har som underlag för vilken yrkeserfarenhet personen har. Har du frågor om den särskilda prövningen eller bedömningen av den, kontakta info@sakervatten.se


Säker Vatten
Box 17154
104 62, Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår