Tillbaka
Öppnar dokument

Auktorisation

Auktorisation – ett värdefullt kvalitetssignum

En auktorisation betyder att företaget uppfyller krav enligt Säker Vatten, utför VVS-installationerna enligt branschregler Säker Vatteninstallation, samt skriver intyg för varje installation. Endast auktoriserade företag får använda Säker Vattens logotyp och skriva ut Säker Vatten-intyg.

Längst upp på sidan kan du söka efter auktoriserade företag.