Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Därför ska du auktorisera ditt företag

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Varför ska jag auktorisera mitt företag?
Säker Vatten är en ideell, medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer och därigenom minska vattenskadorna i Sverige. Auktorisationen ställer krav på utbildning, gott uppförande och kvalitet, vilket gör att en auktorisation är en förutsättning i de flesta upphandlingar. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande. Ett Säker Vattenintyg är ofta ett krav från försäkringsbolagen. Säker Vatten har regelbunden kommunikation med myndigheter och forskningsinstitut i syfte att föra VVS-företagens talan och föra utvecklingen framåt.
Varje månad erbjuds kostnadsfria seminarier via Säker Vatten, som kan användas som fortbildning för medarbetare. Vi på Säker Vatten marknadsför våra auktoriserade företagen både mot allmänheten och företag i annons- och PR-kampanjer.

Det är även endast auktoriserade företag som får:

■ marknadsföra sig som auktoriserat företag och använda Säker Vattens varumärke
■ erbjuda arbete utfört enligt branschreglerna och utfärda Säker Vattens intyg på det utförda arbetet.
 

Läs mer om krav för att auktorisera ditt VVS-företag
Läs mer om krav för att auktorisera ditt konsultföretag
Läs mer om krav för att auktorisera en filial


Ej auktoriserade företag
Det förekommer att företag som inte är auktoriserade utger sig för att vara det, dessa företag kan inte utfärda intyg om Säker Vatteninstallation och har inte rätt att marknadsföra sig med Säker Vattens varumärke. Alla företag som är auktoriserade är sökbara på Säker Vattens hemsida. Det går också bra att kontakta Säker Vatten via telefon eller mail för att fråga om ett företag är auktoriserat.

Kontakta oss!