Tillbaka
Öppnar dokument

Vattenfelsbrytare

Vattenfelsbrytare med Accepterad monteringsanvisning 2021:1.

Med anledning av att det finns en ny provmetod för att prova vattenfelsbrytare ”SP-Metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 2020-06-30” ställer Säker Vatten från och med den 30 april 2021 krav på att en vattenfelsbrytare ska vara godkänd enligt ”SP-Metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 2020-06-30” för att få produktens monteringsanvisningar accepterade av Säker Vatten Accept. Det krävs ett certifikat som visar att produkten verifierats godkänd.

Under en övergångstid till den 1 september 2021 kommer de vattenfelsbrytare vars monteringsanvisning märkts och accepterats att gälla. Den 1 september 2021 kommer monteringsanvisningar utan certifikat där vattenfelsbrytaren har verifierats godkänd enligt ”SP-Metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 2020-06-30” att dras tillbaka.