Tillbaka
Öppnar dokument

Vattenfelsbrytare

Vattenfelsbrytare med Accepterad monteringsanvisning 2021:1.

Med anledning av att det finns en ny provmetod för att prova vattenfelsbrytare ”SP-Metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 2020-06-30” ställer Säker Vatten från och med den 30 april 2021 krav på att en vattenfelsbrytare ska vara godkänd enligt ”SP-Metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 2020-06-30” för att få produktens monteringsanvisningar accepterade av Säker Vatten Accept. Det krävs ett certifikat som visar att produkten verifierats godkänd.

Under en övergångstid till den 1 februari 2022 kommer de vattenfelsbrytare vars monteringsanvisning märkts och accepterats att gälla. Den 1 februari 2022 kommer monteringsanvisningar utan certifikat, enligt ”SP-Metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 2020-06-30”, att dras tillbaka.

Definitioner:

Vattenfelsbrytare:

• övervakar hela tappvatteninstallationen genom mätning för att identifiera läckage och stänga av vattnet centralt.

 

Läckagebrytare:

• övervakar tappvatteninstallationen lokalt med en fuktsensor för att identifiera läckage och stänga av vattnet.

 

Vattenbrytare:

• använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.

 

Vattenlarm:

• identifierar läckage och larmar.