Lätta Konstruktioner

Godkända kombinationer i lätta konstruktioner (Foliesystem)

Golvbrunn Tätskikt Godkännande Monteringsanvisningar

Blücher Trio
Blücher Waterline 

KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
SC0015-12
Purus Line
Purus Corner
Mira SC0429-09 Länk till monteringsanvisning
Purus Line
Purus Corner
Höganäs SC1316-16 Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Höganäs SC1316-16

Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Installationsanvisning Blücher Trio Version 2011
Installationsanvisning Blücher WATERLINE 395 Version 

Blücher Trio
Blücher Waterline 
Mira SC0429-09 Installationsanvisning Blücher Trio Version 2011
Installationsanvisning Blücher WATERLINE 395 Version 
Mira monteringsanvisning Väggnära golvbrunnar
I-Drain

Ardex
Bostik
Mira
LIP
CC Höganäs
Byggmax
Centro
Finja
Golvbia
Hey´di
Englundgruppen
Göteborgs kakelhus
Interni Kakelstudio
Mapei
PCI
Weber

SC0680-17

Länk till monteringsanvisningar

Jafo PCI Pecilastic SC0145-11 Länk till monteringsanvisningar
Blücher Waterline  Casco WetStop SC0399-11 Casco Montera kermik
Casco WetStop - Blucher WaterLine 395
Installationsanvisning WaterLine 395
Blücher Waterline Schönox Wetstop SC0400-11 Schönox Wetstop - Blücher WaterLine 395
Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Installationsanvisning WaterLine 395
Purus Line
Purus Corner
Casco WetStop SC0413-10 Purus Line
Purus Corner
Casco-Purus
Casco - GDS Montera kermik
Jafo Casco WetStop SC0414-10 UniDrain Byggvägledning
Casco - GDS Montera kermik
Purus Line
Purus Corner
Schönox Wetstop SC0415-10 Schönox-Purus
Purus Line
Purus Corner
Scönox Monteringanvisning för våtrum
Jafo

Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart

SC-0416-10 Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart
UniDrain Byggvägledning
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Alfix foliesystem SC0502-11 Alfix - Våtrum Försegling mot golvbrunnar
Våtrum Tätskikt med Alfix foliesystem
Blücher Drain Trio
Waterline 395
Waterline 375
Unidrain 1001-1004, 3002
Unidrain 2011
Alfix foliesystem SC0503-11 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
 
Ardex Tricom SC1451-11

Broschyr_tatsystem_hybrid_april_2015
Monteringsanvisning Ardex Tricom - Purus Line Mars 2012
Monteringsanvisning Purus Corner 2011-1
Monteringsanvisning Purus Line Tile 2010
Purus line-corner
 

Jafo Unidrain Ardex Tricom SC1452-11

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGSANVISNING
Monteringsanvisning TÄTNING AV UNIDRAIN® GOLV- RÄNNA MED ARDEX FOLIE

Jafo Unidrain Mira SC0429-09 Byggvägledning Unidrain
Mira monteringsanvisning Väggnära golvbrunnar
Monteringsanvisning Unidrain
Jafo Unidrain Höganäs SC1316-16 Byggvägledning Unidrain
Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Monteringsanvisning Unidrain
Purus Line
Purus Corner
 
Sopro Tätskiktsystem SC1477-11 Länk till monteringsanvisningar
FURO 021 och 022 Mapei VT System SC1481-11 Mapei Monteringsanvisning med Golvränna FURO 022 och 115
Monteringsanvisning Golvränna FURO 021 och 022
Mapei VT System Monteringsanvisning
Jafo Unidrain Mapei VR Duk SC0948-11 Byggvägledning Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain hörnbrunn
Purus Line
Purus Corner
 
Mapei VR Duk SC0947-11 Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Corner
Purus Line
Purus Corner
 
LIP Folie System 25 SC0264-12 Länk till monteringsanvisning
Jafo Unidrain LIP Folie System 25 SC0265-12 Länk till monteringsanvisning
Purus Line
Purus Corner Twist
Unidrain
LIP Folie System 27 SC0281-16 Monteringsanvisning LIP System 27 2016-06
Monteringsanvisning LIP System 27 med väggnära golvbrunnar 2016-06
Monteringsanvisning Purus Line
Monteringsanvisning Purus Corner Twist
Monteringsanvisning Unidrain
Unidrain linjär typ 1001-1004 Bostik Våtrumsystem SC0056-13

Länk till monteringsanvisning

PURUS Line
PURUS Corner
Bostik Våtrumsystem SC0055-13 Länk till monteringsanvisning

PURUS Line Twist
PURUS Corner Twist

Alfix Foliesystem SC0504-11

Monteringsanvisning Våtrum Tätskikt Alfix Folie
Monteringsanvisning våtrum försegling mot golvbrunnar
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Monteringsanvisning Purus Corner Twist

Jafo Unidrain Weber Tec Foliesystem SC0760-15

Unidrain monteringsanvisning
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem

Weber Designbrunn Weber Tec Foliesystem SC0572-15 Monteringsanvisning Weber Designbrunn
Weber Tec Foliesystem
Jafo Unidrain Centro TM#F SC0500-15

Unidrain Byggvägledning
Centro Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Hey'di K10 SC0751-15

Unidrain Byggvägledning
Hey'di K10 Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Finja Tätsystem SC0752-15

Unidrain Byggvägledning
Finja Monteringanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Zebra Tätsystem SC0753-15

Unidrain Byggvägledning
Zebra Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Impervius F-system SC1170-16

Unidrain Byggvägledning
Impervius Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

 
Blücher Waterline 398
Blücher Trio
Kiilto KeraSafe Foliesystem SC0313-18 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
Kiilto KeraSafe Foliesystem SC0313-18 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004
Unidrain 2011
Kiilto KeraSafe Foliesystem SC0313-18 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
Kiilto KeraSaff+ Foliesystem SC0312-18 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004
Unidrain 2011
Kiilto KeraSaff+ Foliesystem SC0312-18 Länk till monteringsanvisningar
Geberit väggbrunn
Duofix och
Kombifix
Allfix Foliesystem SC0363-16 Lämk till monteringsanvisningar
Geberit CleanLine golvränna Allfix Foliesystem SC0365-16 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004 Casco Folie 2 SC0147-11 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004 Schönox Folie 2 SC0149-11 Länk till monteringsanvisningar  
Unidrain 1001 - 1004 Sopro AEB 640 SC1478-11 Länk till monteringsanvisningar