Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Lätta Konstruktioner

Godkända kombinationer i lätta konstruktioner (Foliesystem)

Golvbrunn Tätskikt Godkännande Giltigtsdatum Monteringsanvisningar

Blücher Trio
Blücher Waterline 

KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
SC0015-12 2017-02-09
Purus Line
Purus Corner Vieser One
Mira SC0429-09 2022-04-09 Länk till monteringsanvisningar hos kontrollorganet
Purus Line
Purus Corner
Höganäs SC1316-16 2022-04-09 Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Höganäs SC1316-16 2022-04-09

Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Installationsanvisning Blücher Trio Version 2011
Installationsanvisning Blücher WATERLINE 395 Version 

Blücher Trio
Blücher Waterline 
Mira

SC0429-09

2022-04-09 Länk till monteringsanvisningar hos kontrollorganet
I-Drain

Ardex
Bostik
Mira
LIP
CC Höganäs
Byggmax
Centro
Finja
Golvbia
Hey´di
Englundgruppen
Göteborgs kakelhus
Interni Kakelstudio
Mapei
PCI
Weber

SC0680-17 Certifikatet återkallat och ej godkänt efter 1/11 2021

Länk till monteringsanvisningar

Jafo PCI Pecilastic SC0145-11 2024-04-23 Länk till monteringsanvisningar
Blücher Waterline  Casco WetStop SC0399-11 2016-05-26 Casco Montera kermik
Casco WetStop - Blucher WaterLine 395
Installationsanvisning WaterLine 395
Blücher Waterline Schönox Wetstop SC0400-11 2016-05-26 Schönox Wetstop - Blücher WaterLine 395
Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Installationsanvisning WaterLine 395
Purus Line
Purus Corner
Casco WetStop SC0413-10 2015-10-28 Purus Line
Purus Corner
Casco-Purus
Casco - GDS Montera kermik
Jafo Casco WetStop SC0414-10 2015-11-14 UniDrain Byggvägledning
Casco - GDS Montera kermik
Purus Line
Purus Corner
Schönox Wetstop SC0415-10 2015-10-28 Schönox-Purus
Purus Line
Purus Corner
Scönox Monteringanvisning för våtrum
Jafo

Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart

SC-0416-10 2015-11-14 Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart
UniDrain Byggvägledning
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Alfix foliesystem SC0502-11 2016-09-26 Alfix - Våtrum Försegling mot golvbrunnar
Våtrum Tätskikt med Alfix foliesystem
Blücher Drain Trio
Waterline 395
Waterline 375
Unidrain 1001-1004, 3002
Unidrain 2011
Alfix foliesystem SC0503-11 2023-08-15 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
 
Ardex Tricom SC1451-11 2022-10-17

Broschyr_tatsystem_hybrid_april_2015
Monteringsanvisning Ardex Tricom - Purus Line Mars 2012
Monteringsanvisning Purus Corner 2011-1
Monteringsanvisning Purus Line Tile 2010
Purus line-corner
 

Unidrain 1001-1004 Ardex Tricom SC1452-11 2022-10-11

Dukbaserat tätsystem monteringsanvising
Monteringsanvisning tätning av Unidrain® golvränna med Ardex-folie

Unidrain 1001-1004 Mira SC0429-09 2022-04-09 Länk till monteringsanvisningar hos kontrollorganet
Unidrain Höganäs SC1316-16 2022-04-09 Byggvägledning Unidrain
Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Monteringsanvisning Unidrain
Purus Line
Purus Corner
Sopro Tätskiktsystem SC1477-11 2024-04-16 Länk till monteringsanvisningar
FURO 021 och 022 Mapei VT System SC1481-11 2017-12-02 Mapei Monteringsanvisning med Golvränna FURO 022 och 115
Monteringsanvisning Golvränna FURO 021 och 022
Mapei VT System Monteringsanvisning
Jafo Unidrain Mapei VR Duk SC0948-11 2018-05-15 Byggvägledning Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain hörnbrunn
Purus Line
Purus Corner
 
Mapei VR Duk SC0947-11 2018-05-15 Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Corner
Purus Line
Purus Corner
LIP Folie System 25 SC0264-12 2024-08-19 Länk till monteringsanvisning
Unidrain 1001-1004, 3000 och 2000 LIP Folie System 25 SC0265-12 2024-08-19 Länk till monteringsanvisning
Purus Line
Purus Corner Twist
Unidrain
LIP Folie System 27 SC0281-16 2021-06-09 Monteringsanvisning LIP System 27 2016-06
Monteringsanvisning LIP System 27 med väggnära golvbrunnar 2016-06
Monteringsanvisning Purus Line
Monteringsanvisning Purus Corner Twist
Monteringsanvisning Unidrain
Unidrain 1001-1004 Bostik Våtrumsystem SC0056-13 2024-06-19

Länk till monteringsanvisning

PURUS Line
PURUS Corner
Bostik Våtrumsystem SC0055-13 2024-06-19 Länk till monteringsanvisning

PURUS Line Twist
PURUS Corner Twist

Alfix Foliesystem SC0504-11 2019-12-11

Monteringsanvisning Våtrum Tätskikt Alfix Folie
Monteringsanvisning våtrum försegling mot golvbrunnar
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Monteringsanvisning Purus Corner Twist

Jafo Unidrain Weber Tec Foliesystem SC0760-15 2021-02-16

Unidrain monteringsanvisning
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem

Weber Designbrunn Weber Tec Foliesystem SC0572-15 2021-02-22 Monteringsanvisning Weber Designbrunn
Weber Tec Foliesystem
Jafo Unidrain Centro TM#F SC0500-15 2021-04-28

Unidrain Byggvägledning
Centro Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Hey'di K10 SC0751-15 2021-04-28

Unidrain Byggvägledning
Hey'di K10 Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Finja Tätsystem SC0752-15 2021-04-28

Unidrain Byggvägledning
Finja Monteringanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Zebra Tätsystem SC0753-15 2021-04-28

Unidrain Byggvägledning
Zebra Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Impervius F-system SC1170-16 2021-11-27

Unidrain Byggvägledning
Impervius Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Blücher Waterline 398
Blücher Trio
Kiilto KeraSafe Foliesystem SC0313-18 2023-07-03 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
Kiilto KeraSafe Foliesystem SC0313-18 2023-07-03 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004
Unidrain 2011
Kiilto KeraSafe Foliesystem SC0313-18 2023-07-03 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
Kiilto KeraSaff+ Foliesystem SC0312-18 2023-07-03 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004
Unidrain 2011
Kiilto KeraSaff+ Foliesystem SC0312-18 2023-07-03 Länk till monteringsanvisningar
Geberit väggbrunn
Duofix o Kombifix
Allfix Foliesystem SC0363-16 2023-10-01 Länk till monteringsanvisningar
Geberit CleanLine golvränna Allfix Foliesystem SC0365-16   Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004 Casco Folie 2 SC0147-11 2023-12-16 Länk till monteringsanvisningar
Unidrain 1001-1004 Schönox Folie 2 SC0149-11 2023-12-16 Länk till monteringsanvisningar  
Unidrain 1001-1004 Sopro AEB 640 SC1478-11 2024-04-28 Länk till monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
PCI Foliesystem - 
VG2014
SC0144-11 2025-10-05 Länk till monteringsanvisningar 
Blücher Vaterline 398 Casco Folie 2
Schönox Folie 2
SC0399-11 2025-05-13 Länk till monteringsanvisningar
Weber Tec foliesystem SC0760-15 2021. 2026-01-25 Länk till monteringsanvisningar
Blücher Waterline 395 PROBAU tätskiktssystem PB1 och PB2 C900322.pdf 2022-04-09 Monteringsanvisning tätskikt Probau.pdf PROBAU Våtrumsguide.pdf
Blücher Trio PROBAU tätskiktssystem PB1 och PB2 C900322.pdf 2022-04-09 Monteringsanvisning tätskikt Probau.pdf PROBAU Våtrumsguide.pdf
Purus Line PROBAU tätskiktssystem PB1 och PB2 C900322.pdf 2022-04-09 Monteringsanvisning tätskikt Probau.pdf PROBAU Våtrumsguide.pdf
Purus Corner PROBAU tätskiktssystem PB1 och PB2 C900322.pdf 2022-04-09 Monteringsanvisning tätskikt Probau.pdf PROBAU Våtrumsguide.pdf
Vieser One (med duschränna Vieser Line) PROBAU tätskiktssystem PB1 och PB2 C900322.pdf 2022-04-09 Monteringsanvisning tätskikt Probau.pdf PROBAU Våtrumsguide.pdf
Unidrain typ 10001-1004 PROBAU tätskiktssystem PB1 och PB2 C900322.pdf 2022-04-09 Monteringsanvisning tätskikt Probau.pdf PROBAU Våtrumsguide.pdf

Unidrain 1001-1004

Unidrain 2011

Unidrain 3002-3004

Unidrain 5002-5004

Purus Line

Purus Corner

Zebra dukbaserat tätsystem F1 SC0753-15 2027-01-31 Monteringsanvisningar SC0753-15
Blucher Art Deco

Alfix foliesystem

Alfix 1K

Bosik Pro folie VT

LIP folie 27

Mapeguard WP 90/200

C900552 2027-01-13 Monteringsanvisningar C900552

Unidrain 1001-1004

Unidrain 2011

Unidrain 3002-3004

Unidrain 5002-5004

Purus Line

Purus Corner

Adda F-system C900536 2027-01-10 Monteringsanvisningar C900536

Unidrain 1001-1004

Unidrain 2011

Unidrain 3002-3004

Unidrain 5002-5004

Purus Line

Purus Corner

Centro TM#F SC0500-15 2026-01-21 Monteringsanvisningar SC0500-15

Unidrain 1001-1004

Unidrain 2011

Purus Line

Purus Corner

Purus Pro Line

LIP Foliesystem 27 SC0281-16 2027-03-02

Monteringsanvisningar SC0281-16

Purus_monteringsanvisning_line_Pro_2020-07-09

Purus Line

Purus Corner

Unidrain 1001-1004

Unidrian Hörn

FF System tätskiktsystem Folie 1K-2K C900350 2026-05-19 Länk till monteringsanvisning C900350