Väggnära golvbrunnar

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Reglerna gäller från 1 oktober 2008.

Reglerna beskriver hur kombination av golvbrunn och tätskikt ska provas. Dessa har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut, Sitac och Svensk Byggtjänst.

Godkännanden, som utfärdas av Sitac, finns redovisade på branschorganisationernas webbsidor. Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem, som kan få ett godkännande. Alla godkända kombinationer redovisas på webbsidorna: Byggkeramikrådet, GVK samt Säker Vatten.

 

Godkända kombinationer i lätta konstruktioner (Foliesystem)

Golvbrunn Tätskikt Godkännande Monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
Kiilto K System (Rollbart)
Sitac SC0013-12
Unidrain KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
 
Sitac SC0014-12 Kiilto KeraSafe folie eller Kiilto R system
Kiilto R-system
Unidrain K-System
Unidrain R-System
Unidrain Byggevejledning

Blücher Trio
Blücher Waterline 

KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
Sitac SC0015-12
Purus Line
Purus Corner
Mira SC0429-09 Mira monteringsanvisning Väggnära golvbrunnar
Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Purus Line
Purus Corner
Höganäs SC1316-16 Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Höganäs SC1316-16

Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Installationsanvisning Blücher Trio Version 2011
Installationsanvisning Blücher WATERLINE 395 Version 

Blücher Trio
Blücher Waterline 
Mira SC0429-09 Installationsanvisning Blücher Trio Version 2011
Installationsanvisning Blücher WATERLINE 395 Version 
Mira monteringsanvisning Väggnära golvbrunnar
I-Drain

Bostik
LIP
Mira
Ardex
Höganäs 

SC0680-17 Monteringsanvisning LIP system 15 2014
Monteringsanvisning I-Drain träbjälklag 2015
Monteringsanvisning Mira 2016
Monteringsanvisning LIP system 27 2016
Monteringsanvisning I-drain Bostik_universal trä 2017
Monteringsanvisning I-drain LIP trä_27 2017
Monteringsanvisning I-drain Mira trä 2017
Monteringsanvisning Ardex Dukbaserat tätsystem
Monteringsanvisning I-Drain Linear för Bostik Pro
Monteringsanvisning I-Drain Linear 72 med Ardex tätskiktssystem
Monteringsanvisning Bostik Pro Folietätskikt
Monteringsanvisning Linear 72 för träkonstruktion CC Höganäs 2017
Jafo PCI Pecilastic Sitac SC0145-11 PCI förväggnära placering av golvbrunn
PCI Monteringsanvisning
UniDrain Byggvägledning
Blücher Waterline  Casco WetStop Sitac SC0399-11 Casco Montera kermik
Casco WetStop - Blucher WaterLine 395
Installationsanvisning WaterLine 395
Blücher Waterline Schönox Wetstop Sitac SC0400-11 Schönox Wetstop - Blücher WaterLine 395
Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Installationsanvisning WaterLine 395
Purus Line
Purus Corner
Casco WetStop Sitac SC0413-10 Purus Line
Purus Corner
Casco-Purus
Casco - GDS Montera kermik
Jafo Casco WetStop Sitac SC0414-10 UniDrain Byggvägledning
Casco - GDS Montera kermik
Purus Line
Purus Corner
Schönox Wetstop Sitac SC0415-10 Schönox-Purus
Purus Line
Purus Corner
Scönox Monteringanvisning för våtrum
Jafo

Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart

Sitac SC-0416-10 Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart
UniDrain Byggvägledning
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Alfix foliesystem Sitac SC0502-11 Alfix - Våtrum Försegling mot golvbrunnar
Våtrum Tätskikt med Alfix foliesystem
Blücher Drain Trio
Waterline 395
Waterline 375
Jafo Unidrain Alfix foliesystem Sitac SC0503-11 Alfix - Våtrum Försegling mot golvbrunnar
Våtrum Tätskikt med Alfix foliesystem
Unidrain Byggvägledning
Purus Line
Purus Corner
 
Ardex Tricom SC01451-11.pdf

Monteringsanvisning Purus Line Tile, 2010
Monteringsanvisning Purus Corner Tile, 2011:1
Monteringsanvisning Ardex Tricom - Purus Line/Corner, Mars 2012
Dukbaserat Tätsystem Monteringsanvisning. Daterad 2015 April
Purus Väggnära brunnar med Ardex Folie 2017-10

Jafo Unidrain Ardex Tricom SC1452-11.pdf

Dukbaserat Tätsystem Monteringsanvisning. Daterad 2015 April
Monteringsanvisning Tätning av UNIDRAIN® Golvränna med Ardex Folie 2017

Jafo Unidrain Mira SC0429-09 Byggvägledning Unidrain
Mira monteringsanvisning Väggnära golvbrunnar
Monteringsanvisning Unidrain
Jafo Unidrain Höganäs SC1316-16 Byggvägledning Unidrain
Höganäs Monteringsanvisning Väggnära brunnar
Monteringsanvisning Unidrain
Purus Line
Purus Corner
 
Sopro Tätskiktsystem Sitac SC1477-11 Sopro Tätskiktsystem med Purus Line
Sopro Tätskiktsystem med Purus Corner
Sopro Tätskiktsystem
Jafo Unidrain Sopro Tätskiktsystem Sitac SC1478-11 Sopro Tätskiktsystem med Unidrain Corner
ByggvägledningUnidrain
Sopro Tätskiktsystem
Sopro Tätskiktsystem med Unidrain Linjesystem
FURO 021 och 022 Mapei VT System Sitac SC1481-11 Mapei Monteringsanvisning med Golvränna FURO 022 och 115
Monteringsanvisning Golvränna FURO 021 och 022
Mapei VT System Monteringsanvisning
Jafo Unidrain Mapei VR Duk Sitac SC0948-11 Byggvägledning Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain hörnbrunn
Purus Line
Purus Corner
 
Mapei VR Duk Sitac SC0947-11 Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Corner
Purus Line
Purus Corner
 
LIP Folie System 25 Sitac SC0264-12 Monteringsanvisning LIP Folie System 25
Monteringsanvisning LIP Folie system
Monteringsanvisning Purus-Corner-Twist-Mont
Monteringsanvisning Purus-Line-Twist-Monteringsanvisning
Jafo Unidrain LIP Folie System 25 Sitac SC0265-12 Byggvägledning Unidrain
Monteringsanvisning LIP Folie system 
Unidrain linjär typ 1001-1004 Bostik Våtrumsystem Sitac SC0056-13

Byggvägledning Unidrain April 2011
Monteringsanvisning Bostik VT10 - Unidrain 1002
Monteringsanvisning Bostik VT10 - Unidrain 1004
Monteringsanvisning Bostik VT10 - Unidrain 2001
Monteringsanvisning Bostik VTF - Unidrain 1002
Monteringsanvisning Bostik VTF - Unidrain 1004
Monteringsanvisning Bostik VTF - Unidrain 2001
Monteringsanvisning Bostik VTvF-VTgF
Monteringsanvisning Bostik VTv10-VTg10

PURUS Line
PURUS Corner
Bostik Våtrumsystem Sitac SC0055-13 Monteringsanvisning Bostik VTF PURUS Corner
Monteringsanvisning Bostik VTF PURUS Line
Monteringsanvisning VTvF-VTgF
Monteringsanvisning PURUS Corner Twist
Monteringsanvisning PURUS Line Twist

PURUS Line Twist
PURUS Corner Twist

Alfix Foliesystem SC0504-11

Monteringsanvisning Våtrum Tätskikt Alfix Folie
Monteringsanvisning våtrum försegling mot golvbrunnar
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Monteringsanvisning Purus Corner Twist

Jafo Unidrain Weber Tec Foliesystem SC0760-15

Unidrain monteringsanvisning
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem

Weber Designbrunn Weber Tec Foliesystem SC0572-15 Monteringsanvisning Weber Designbrunn
Weber Tec Foliesystem
Jafo Unidrain Centro TM#F SC0500-15

Unidrain Byggvägledning
Centro Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Hey'di K10 SC0751-15

Unidrain Byggvägledning
Hey'di K10 Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Finja Tätsystem SC0752-15

Unidrain Byggvägledning
Finja Monteringanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Zebra Tätsystem SC0753-15

Unidrain Byggvägledning
Zebra Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Jafo Unidrain Impervius F-system SC1170-16

Unidrain Byggvägledning
Impervius Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

 


Godkända kombinationer i tunga konstruktioner (Vätskebaserade system)

Golvbrunn Tätskikt Godkännande Monteringsanvisningar
Purus Line Alfix Vattentätning SC0100-09 Purus Line
Alfix 3.310,S
Bilaga till förteckning
Unidrain Alfix Vattentätning Sitac SC0028-09 Alfix - Unidrain Byggvägledning
Blücher Drain Trio 
Waterline 395 
Waterline 375 
Alfix Vattentätning SC0099-09 Alfix 3.307,S
Alfix 3.308,S
Blücher Drain Trio
Waterline 374-375
Waterline 395 
Purus Line
Purus Corner
Casco WetStop Sitac SC0146-11 Purus Line
Purus Corner
Casco - GDS Montera kermik
Casco rolla - Purus Line/Corner
Jafo
Unidrain
Casco WetStop Sitac SC0147-11 UniDrain Byggvägledning
Casco Unidrain Massivt bjälklag
Casco Montera keramik
Purus Line
Purus Corner
Schönox Sitac SC0148-11 Purus Line
Purus Corner
Schönox Rollat Purus Line/Corner
Schönox för våtrum
Jafo
Unidrain
Schönox Sitac SC0149-11 UniDrain Byggvägledning
Schönox Unidrain Massivt bjälklag
Schönox för våtrum
Unidrain Codex tätskiktsystem Sitac SC0643-09 Unidrain Byggvägledning
Byggvägledning
PURUS Line
PURUS Corner
Bostik Våtrumsystem Sitac SC0055-13 Monteringsanvisning Bostik VT10 PURUS Corner
Monteringsanvisning Bostik VT10 PURUS Line
Monteringsanvisning Bostik VTv10-VTg10
Monteringsanvisning PURUS Corner Twist
Monteringsanvisning PURUS Line Twist
I-Drain

Bostik
LIP
Mira
Ardex
Höganäs 

SC0680-17 Monteringsanvisning I-Drain betongbjälklag 2015
Monteringsanvisning Mira 2016
Monteringsanvisning I-drain LIP btg_15 2017
Monteringsanvisning I-drain Mira betong 2017
Monteringsanvisning Ardex Rollbart tätsystem
Monteringsanvisning Bostik Pro Folietätskikt
Monteringsanvisning Linear 72 för betongkonstruktion CC Höganäs 2017
Jafo Unidrain Weber Tec Dispersionssystem SC0759-15 Unidrain monteringsanvisning
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem
Weber Designbrunn Weber Tec Dispersionssystem SC0572-15 Monteringsanvisning Weber Designbrunn
Weber Tec Dispersionsystem
Jafo Unidrain Centro TM#F SC0500-15 Unidrain Byggvägledning
Centro Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn
Jafo Unidrain Hey'di K10 SC0751-15 Unidrain Byggvägledning
Hey'di K10 Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn
Jafo Unidrain Finja Tätsystem SC0752-15 Unidrain Byggvägledning
Finja Monteringanvisning Väggnära golvbrunn
Jafo Unidrain Zebra Tätsystem SC0753-15 Unidrain Byggvägledning
Zebra Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn
Jafo Unidrain Impervius F-system SC1170-16

Unidrain Byggvägledning
Impervius Monteringsanvisning Väggnära golvbrunn

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår