Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Väggnära golvbrunnar

Gemensamma regler för golvbrunnar

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Reglerna gäller från 1 oktober 2008.
Reglerna beskriver hur kombination av golvbrunn och tätskikt ska provas. De har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut, Sitac och Svensk Byggtjänst.

Godkännanden, som utfärdas av Sitac, finns redovisade på branschorganisationernas webbsidor. Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem, som kan få ett godkännande. Alla godkända kombinationer redovisas på webbsidorna: ByggkeramikrådetGVK samt Säker Vatten.