Tillbaka
Öppnar dokument

Skyddsrör

Skyddsrör – krav på provning

Från den 1 januari 2015 ställer branschregler Säker Vatteninstallation krav på provningsmetoderna för skyddsrör. System och produkter ska ha dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler och kravet på fackmässig montering enligt Säker Vatteninstallation. Det ska visas genom typgodkännande eller annat godkännande av erkänt certifieringsorgan efter tredjepartsprovning av ackrediterat provningsorgan.

Produkter ska vara identifierbara genom märkning på produkten eller, där det inte är möjligt, på produktens förpackning.

Rör-i-rör-system
Skyddsrör ska vara provade och godkända enligt Sintefs testmetod för skyddsrör.
I rör-i-rör-system som avses vara utbytbara ska samtliga komponenter vara provade och godkända enligt NT VVS 129.