Presskopplingar

Presskopplingar

Presskopplingar

Från 1 juli 2012 ställer branschregler Säker Vatteninstallation krav på att presskopplingar ska ha läckageindikering.
En opressad koppling ska läcka vid täthetskontroll. Enligt branschreglerna ska presskopplingar provas enligt nedan:

5.1 – VVS-produkters egenskaper

Radialpresskoppling med in- eller utvändig tätning ska vara konstruerad så att opressad koppling läcker vid täthetskontroll.

Täthetskontroll av presskopplingar
För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan tryckkontroll utförs.
Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. 

Nedan redovisas de leverantörer av presskopplingar som uppfyller ställda krav i Säker Vatteninstallation 2016:1.

Företag Typ Dimensioner Täthetskontrolleras vid 3 bar
Ahlsell AB A-press Elförzinkat M-profil 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 Ja
Ahlsell AB A-press Elförzinkat V-profil 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 Ja
Ahlsell AB A-press Koppar V-profil 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 Ja
Ahlsell AB A-press Rostfritt M-profil 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 Ja
Ahlsell AB Pressmuffsystem Koppar M 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 Ja
Ahlsell AB Rörsystem Komposit 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 Ja
Broen Raufoss AB Henco Press 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63  Ja
DAHL Sverige AB Altech M-profil Koppar 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 Ja
DAHL Sverige AB Altech M-profil Elförzinkat stål 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108  Ja
DAHL Sverige AB Altech M-profil Rostfritt stål 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 Ja
DAHL Sverige AB Altech V-profil Koppar 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54  Ja
DAHL Sverige AB Altech V-profil Elförzinkat stål 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54  Ja
DAHL Sverige AB Altech V-profil Rostfritt stål 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54  Ja
Geberit AB Mapress Koppar 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 Ja
Geberit AB Mapress Rostfrittstål 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108  Ja
Geberit AB Mapress Elförzinkat PRESS 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9, 108 Ja
Geberit AB MEPLA 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75 Ja
Halltorp Rördelar AB PCC Press PRESS STEEL 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54 Ja
LK Systems AB LK B-press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 Ja
LK Systems AB LK PressPex 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Ja
Neotherm A/S Fränkische Alpex Press Alpex f 50 Profi 16, 20, 25, 32 Ja
Neotherm A/S Fränkische Alpex Press Alpex L 40, 50, 63, 75 Ja
Raccorderie Metalliche Steelpres 12, 15 ,18 ,22 ,28 ,35 ,42 ,54 Ja
Retherm Armaturjonsson AB Fränkische Alpex Press Alpex f 50 Profi 16, 20, 25, 32 Ja
Retherm Armaturjonsson AB Fränkische Alpex Press Alpex L 40, 50, 63, 75 Ja
Roth Nordic AB Press 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 Ja
SANHA GmbH & Co. KG SANHA-Press Koppar 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 5476.1, 88.9, 108 Ja
SANHA GmbH & Co. KG NiroSan-Press Rostfritt stål 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9, 108 Ja
SANHA GmbH & Co. KG SANHA-Therm Elförzinkat stål press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9, 108 Ja
TT Thermotech Scandinavia AB Press 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 Ja
Uponor AB   Press 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 Ja
Viega A/S Raxofix 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Ja
Viega A/S Profipres,sanpress,sanpress inox
Prestabo (Elförz)
12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 Ja
Viega A/S Profipress XL,Sanpress XL,Sanpress inoxXL,Prestabo XL 76,1, 88,9, 108 Ja
VSH XPress Rostfritt stål/Broen Press 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 Ja
VSH XPress Elförzinkat stål/Broen Press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 88,9, 108 Ja
VSH XPress Koppar/Broen Press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 88,9, 108 Ja
VSH Sudo Press Koppar/Aalberts Press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 88,9, 108 Ja
VSH Sudo press Rsostfri/Aalberts Press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 88,9, 108 Ja
VSH Sudo press Elförzinkat stål/Aalberts Press 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 88,9, 108 Ja

 

Tryck- och täthetskontroll

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar utförs enligt detta avsnitt om inte leverantören anger annat utförande i sin monteringsanvisning eller om annat utförande är föreskrivet i den tekniska beskrivningen. Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska rörledningen vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt vattenfyllda och luftade. För att underlätta luftning bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt. Tappvattensystemet ska provas med vatten av dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperaturen får inte överstiga 10 °C.

Vid täthetskontroll bör samtliga fogar synas med avseende på ”smygläckage”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrustningens manometer.

Tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem av metall

Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 120 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.

Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och blandade plast- och metallrörsystem

Fas 1

Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Ledningssystemet kan komma att behövas fylla på under kontrolltiden.

Fas 2

Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.

Befintligt tappvatten- och värmesystem

Befintliga tappvattensystem bör tryckoch täthetskontrolleras med tappvattensystemets befintliga vattentryck. Befintliga värmesystem bör tryck- och täthetskontrolleras med värmesystemets befintliga drifttryck.

Täthetskontroll av presskopplingar

För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan tryckkontroll utförs. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.
 

Nedan redovisas de leverantörer av plaströrsystem vilka accepterat tryck- och täthetskontroll enligt Säker Vatteninstallation 2016:1.
 

Leverantör                                                                                                                       Tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem av metall Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och blandade plast- och metallrörsystem
Ahlsell AB Ja Ja
Aalberts Integrated piping systems ja  
DAHL Sverige AB Ja Ja
Geberit AB Ja Ja
Henco   Ja
LK Systems AB Ja Ja
Neotherm A/S   Ja
Raccorderie Metalliche Ja Ja
Rehau Ja Ja
Retherm Armaturjonsson AB   Ja
SANHA GmbH&Co. KG Ja  
TT Thermotech Scandinavia AB Ja Ja
Uponor AB     Ja
Viega A/S Ja Ja
VSH XPress Ja Ja
Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår