Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschstandard för inbyggnadsskåp

Vid dold rördragning används ofta inbyggnadsskåp (fördelarskåp) för att göra fogar åtkomliga och vattenskadesäkrade. Det är då viktigt att skåpet är robust och att genomföringar i botten blir täta när de monteras. Länsförsäkringars fokusgrupp Vatten tillsammans med RISE, Säker Vatten och VVS-Fabrikanterna har tagit fram en provmetod som lägger grunden för framtidens robusta fördelarskåp. Provmetoden kan även tillämpas på prefabricerade schaktbottnar.

Inbyggnadsskåp (prefabricerade fördelarskåp) är utrymmen för placering av rörfogar, ventiler och utrustning för fördelning av tappvatten- eller värmesystem.

Den nya branschstandarden kommer att införas under 2024.