Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschkrav tätskikt mot VVS-produkt

Branschkrav för anslutning av tätskikt mot VVS-produkt
Utarbetat i samarbete mellan Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschen (GBR), Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), Måleribranschens våtrumskontroll (MVK), VVS Fabrikanternas Råd och Säker Vatten gemensam granskning och godkännande ska minska vattenskador.

Branschkravet är framtaget i syfte att kvalitetssäkra anslutningen av tätskikt mot VVS-produkter som till exempel våtrumskassetter, fördelarskåp och inbyggnadboxar. Ett tätskikt kan utgöras av en produktgrupp inom en

tätskiktstyp alternativt ett specifikt tätskikt. För att erbjuda marknadens aktörer översikt och kontroll, samordnas godkännanden av anslutningar mellan tätskikt mot VVS-produkter i en gemensam databas kallad FabrikantAccept.

I databasen samlas alla godkända kombinationer av tätskikt och VVS-produkter. Produkterna är även  testade för den gemensamma funktionen, det vill säga hur tätskikten ansluts till VVS-produkterna.

I dokumentet kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om testning av produkter mot tätskikt.

Precis som tidigare kommer respektive organisationer att godkänna/acceptera sina branschspecifika monteringsanvisningar. FabrikantAccept samlar endast monteringsanvisningar som testat den gemensamma funktionen där tätskikten ansluts till VVS-produkterna.