Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Tillverkare av volymhus

Genom att välja en tillverkare av volymhus med prefabricerade plan- och, eller volymelement, som har en granskad och accepterad monteringsanvisning, säkerställer kunden att det auktoriserade VVS-företaget kan ansluta volymdelens VVS enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

VVS-företaget kan då utfärda ett intyg där volymdelen ingår som en produkt. Tillverkaren av volymhus som har avtal med Säker Vatten, kommer att utföra VVS-installationen på fabrik enligt Branschregler Säker Vatteninstallation. VVS-installationen som utförs i fabriken kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Tillverkaren har också tredjepartskontroll på tillverkningen som styrker att produkten uppfyller samhällets krav.

När en monteringsanvisning granskas, görs det enligt en särskild checklista.  Bland annat bedöms att:

 • Tillverkaren har tecknat avtal med av Säker Vatten godkänt kontrollorgan. Kontrollorganet har utfört en inledande kontroll och tillverkaren har avtal om att tillverkningskontroll ska utföras minst två gånger per år. Kontrollen omfattar personalens utbildning, egenkontroll för projektering och produktion samt att tillverkaren har en produktion som uppfyller samhällets krav
 • Tillverkaren kompletterar sitt egenkontrollsystem så att produkten, när den är ansluten av ett auktoriserat VVS-företag, uppfyller kraven i Branschregler Säker Vatteninstallation
 • Anvisningen ska vara pedagogiskt uppställd och utformad enligt separat checklista
 • För VVS-material ska tillverkaren på uppmaning kunna överlämna en byggvarudeklaration eller likvärdigt dokument för i modulen ingående komponenter
 • Certifikat för tillverkningskontroll av ackrediterat organ, ska kunna visas upp för volymdelen

Turordning för godkännande av prefabricerade planelement
och volymelement

 1. Tillverkaren anmäler till Säker Vatten att denne vill bli godkänd som accepterad leverantör.
 2. Säker Vatten skickar avtal, Branschstandard för prefabricerade planelement och volymelement samt information för avtalsleverantörer.
 3. Efter att avtalet är undertecknat och inskickat faktureras tillverkaren årsavgiften. När betalningen har verifierats kan tillverkaren boka utbildningar för sin personal i Branschregler Säker Vatteninstallation och i Accept.
 4. Utbildningarna bokas hos Säker Vatten på: info@sakervatten.se.
 5. När utbildningarna avslutats med godkänt resultat informeras tillverkaren med ett mail från Säker Vatten enligt avtal.
 6. Tillverkaren kontaktar kontrollorganet för ett inledande kontrollbesök där Säker Vattens certifieringsregler och Branschstandard för prefabricerade planelement och volymelement kontrolleras.
 7. Efter inledande kontrollbesök och kontrollorganet bedömt att tillverkaren uppfyller kraven översänds kontrollrapporten till Säker Vatten. Efter det kan tillverkaren lägga in sin första monteringsanvisning i Accept för granskning.
 8. Vid godkänt resultat från granskning av monteringsanvisning ges tillverkaren tillåtelse att märka sin monteringsanvisning med av Säker Vatten tillhandahållen logotyp. Instruktioner för märkning finns i användarmanualen för logotyper.

 

 

Nedan visas de tillverkare av volymhus, som har tecknat avtal samt har accepterade monteringsanvisningar för produkter: 

FöretagHemsida