Vanliga frågor

Ett viktigt mål med de tekniska utförandedelarna i branschreglerna, kapitel 3-5, är att visa på hur man kan uppfylla framförallt Boverkets byggregler kapitel 6 som syftar till att minimera person- och egendomsskador.

Vissa delar i branschreglerna, exempelvis ett krav på 60 mms avstånd mellan rör och tätskikt i 3.3.2, är tydligt. Andra delar i branschreglerna är krav som möjliggör fler lösningar exempelvis att något ska vara ”lätt åtkomligt” som i 3.2.1. Utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera person- och vattenskador.

Som branschorganisation medverkar Säker Vatten i flertalet samverkansprojekt inom byggbranschen. Samverkansprojekten ger exempel på lösningar och konstruktioner för att uppfylla bransch- och byggregler, men även där finns det andra möjligheter att uppfylla kraven.

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår