Tillbaka
Öppnar dokument

Vanliga frågor

Här samlar vi vanliga frågor och svar om så väl Branschreglerna som om övriga frågor.

Frågorna vi svarar på är av generell karaktär. Vill du diskutera ett mer specifikt ärende rekommenderar vi att du mailar eller ringer till oss!

info@sakervatten.se

Allmänna frågor: 08-762 73 00
Teknikfrågor: 08-762 73 10

 

Frågor om branschregler 2016:1

Frågor om branschregler 2021:1