Säker Vatteninstallation för VS-projektörer

Utbildning i Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Utbildningen riktar sig till alla som projekterar VS-installationer på ett auktoriserat konsultföretag. Godkänt resultat krävs för certifierad VS-projektör. Finns på svenska och engelska.

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningsssidor!

Om du inte jobbar på ett auktoriserat företag kontaktar du Säker Vatten för att boka utbildning.