Tillbaka
Öppnar dokument

Säker Vatteninstallation för VS-projektörer

Utbildningen riktar sig till alla som projekterar VS-installationer på ett auktoriserat konsultföretag eller som påbörjat processen att bli auktoriserade. Godkänt resultat krävs för certifierad VS-projektör. utbildningen behöver förnyas var femte år.

Lärarledd utbildning

Utbildningen finns på både svenska och engelska.

Pris: 3500 kr exkl moms per person

Webbutbildning 

Utbildningen finns på svenska. 

Pris: 2800 kr exkl moms per person

Utbildningsbokning

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningsssidor!

Företag som inte är auktoriserade behöver först ansöka om auktorisation och får då tillgång till utbildningsbokningen, mer information samt ansökningshandlingar finns här.