Tillbaka
Öppnar dokument

Utbildningar

Säker vattens utbildningar riktar sig till anställda på auktoriserade företag och anställda på företag som påbörjat processen att  auktorisera sig. Utbildad personal ingår i kraven för att vara ett auktoriserat företag.

Läs mer om utbildningarna på respektive undersida. Information om vilka utbildningar som krävs för din auktorisation hittar du under avsnittet om auktorisation för VVS-företag respektive Konsultföretag.

 

För dig som inte ingår i målgrupperna för auktorisation men är intresserad att veta mer om Säker Vatten och branschreglerna anordnas olika informationinsatser.