Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Pågående projekt

Projektnamn: Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2
Status: Pågående
Deltagare: Säker Vatten
Syfte: Mindre uppdatering av branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1, på grund av ny provningsstandard för fördelarskåp.
Kontaktperson: Martin Brunnkvist

Läs mer här

-

Projektnamn: Branschregler Säker Vatteninstallation 2026
Status: Pågående
Deltagare: Säker Vatten i samarbete med branschen
Syfte: Uppdatera branschregler till nu utgåva
Kontaktperson: Martin Brunnkvist

Läs mer här