Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Avslutade projekt

Projektnamn: Normflödesprojektet
Status: Avslutat
Deltagare: Säker Vatten, VVS fabrikanternas råd, RISE, Kiwa, Installatörsföretagen, SGBC och representanter för VVS-konsulter
Kontaktperson: Martin Brunnkvist
Resultat: Publicerad Branschrekommendation Dimensionering av tappvattenledningar. Läs mer här