Tillbaka
Öppnar dokument

Organisation

Intresseorganisationen Säker Vatten 

Intresseorganisationenn Säker Vatten är en ideell förening för auktoriserade VVS-företagen som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse inom VVS och Säker Vatteninstallation. Säker Vatten AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och har helhetsansvar för driften av branschreglerna och auktorisationerna.

 

Intresseorganisationen Säker Vatten, valda vid årsmötet 2021

Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Andreaz Wennerström, Bravida
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm
Patric Carlsson, Limmareds Rör, Limmared
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Lars Andersson, Caverion

Suppleanter:

Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm

Valberedning:

Stefan Ring

Hans Skantz

Jan-Erik Strandberg

Anders Bergvall

Peter Nilsson


Bolagsstyrelsen för Säker Vatten AB, valda vid årsmötet 2021:

Ledamöter:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm
Thomas Helmersson
Thomas Lundgren, vd Säker Vatten

Suppleanter
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm