Organisation

Intresseföreningen Säker Vatten 

Intresseföreningen Säker Vatten är en ideell förening för auktoriserade VVS-företagen som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse inom VVS och Säker Vatteninstallation. Säker Vatten AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och har helhetsansvar för driften av branschreglerna och auktorisationerna.

 

Intresseföreningen Säker Vatten , valda vid årsmötet 2020

Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm
Patric Karlsson, Limmareds Rör, Limmared
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Patric Lindberg, Bravida, Stockholm
Daniel Lundberg, Caverion, Kiruna

Suppleanter
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg

Bolagsstyrelsen för Säker Vatten AB, valda vid årsmötet 2020:

Ledamöter:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Peter Westman
Thomas Helmerson
Thomas Lundgren, vd

Suppleanter
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm