Tillbaka
Öppnar dokument

Organisation

Intresseorganisationen Säker Vatten 

Intresseorganisationenn Säker Vatten är en ideell förening för auktoriserade VVS-företagen som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse inom VVS och Säker Vatteninstallation. Säker Vatten AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och har helhetsansvar för driften av branschreglerna och auktorisationerna.

 

Intresseorganisationen Säker Vatten, valda vid årsmötet 2022

Ledamöter:

Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Andreas Lavrell, viceordförande, Nytorps Rör, Stockholm
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Andreaz Wennerström, Bravida
Patric Carlsson, Limmareds Rör, Limmared
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Lars Andersson, Caverion

Suppleanter:

Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm

Valberedning:

Stefan Ring, Hans Skantz, Jan-Erik Strandberg, Anders Bergvall, Peter Nilsson


Bolagsstyrelsen för Säker Vatten AB, valda vid årsmötet 2022:

Ledamöter:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Andreas Lavrell, vice ordförande, Nytorps Rör, Stockholm
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Thomas Helmersson, tf VD Säker Vatten

Suppleanter
Dick Christensson, SweRör J. Borg, Göteborg
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm