Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Organisation

Intresseorganisationen Säker Vatten 

Intresseorganisationenn Säker Vatten är en ideell förening för auktoriserade VVS-företagen som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse inom VVS och Säker Vatteninstallation. Säker Vatten AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och har helhetsansvar för driften av branschreglerna och auktorisationerna.

Intresseorganisationen Säker Vatten, valda vid årsmötet 2023

Ledamöter:

Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Andreas Lavrell, viceordförande, Nytorps Rör, Stockholm
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Andreaz Wennerström, Bravida
Patric Carlsson, Limmareds Rör, Limmared
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Magnus Sundqvist, Rörtjänst i Örebro
 

Suppleanter:

Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm

Valberedning:

Stefan Ring, Samsons Rör, Solna - stefan.ring@samsonror.se
Jan-Erik Strandberg, Caverion, Umeå - janerik.strandberg@caverion.se
Peter Nilsson, Prenad, Helsingborg - peter.nilsson@prenad.se
Magnus Johansson
Andreas Molander


Bolagsstyrelsen för Säker Vatten AB, valda vid årsmötet 2023:

Ledamöter:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Andreas Lavrell, vice ordförande, Nytorps Rör, Stockholm
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Thomas Helmerson, Senio Advisor Vattenskadecentrum

Suppleanter
Dick Christensson, SweRör J. Borg, Göteborg
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm