Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Om hemsidan

Personuppgiftshantering

Säker Vatten AB (org. nr 556669–0797) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES-området och vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. Personuppgiftsbehandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. 

Cookies

Säkervatten.se använder cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Cookies används för att med hjälp av Google Analytics mäta statistik över besökarna. Dessa data innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan användas för att identifiera enskilda individer.

Kontakt

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som eventuellt finns registrerade eller vill du få rättelse vänligen kontakta info@sakervatten.se

Om du anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.