Tillbaka
Öppnar dokument

Miljö- och kvalitetspolicy

Som en del i vårt arbete att säkerställa att Säker Vatten och de auktoriserade företagen bidrar till en hög kvalitet på arbetet som utförs och med en låg miljöpåverkan certifierade vi oss enligt verksamhetsledningssystemet FR2000 hösten 2016. Nedan hittar du vår kvalitets- och miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

  • Vi ska ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet, branschreglerna och kontrollen av auktorisationen samt informera och utbilda om dessa. Detta ska leda till kvalitetssäkrade VVS-installationer som ska uppfylla kundernas och användarnas krav och förväntningar på hälsosamma och trygga VVS-installationer.
  • Vi ska genom omvärldsanalyser och annan faktainsamling vara mycket väl insatta i förändringar som sker inom VVS-branschen. Vi använder denna kunskap när vi förbättrar branschreglerna och vår verksamhet.
  • Vi ska informera och utbilda om vikten av att följa branschreglernas krav och rekommendationer på dokumentation i samband med projektering och utförande och av VVS-installationer.

Kontaktperson kvalitetsfrågor: Sandra Jansson

                                                               

Miljöpolicy

  • Vi ska genom branschregler Säker Vatteninstallation verka för en hållbar utveckling inom VVS-/byggbranschen och bidra till att minska fastigheternas miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv
  • Vi ska bidra till en hållbar utveckling med ständiga förbättringar genom att prioritera varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan och därigenom förbygga föroreningar.
  • Vi ska uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga krav som ställs på oss. 

Kontaktperson miljöfrågor: Catarina Gruvstad