Vattensäkra lösningar för kök visas på Nordbygg

2016-03-31

Samtidigt som köket seglat upp på förstaplatsen över vad köpare värderar högst har det parallellt skett en stor teknisk utveckling, men även en ökning av vattenskador. Därför har Säker Vatten tillsammans med representanter från byggbranschen gett ut exempel på goda lösningar i broschyren ”Säkra köket mot vattenskador” som presenterar lösningar för framtidens vattensäkra och hållbara byggnader.

Bakgrunden till projektet som mynnat ut i broschyren ”Säkra köket mot vattenskador” är bland annat statistiken som visar att vattenskador i kök har ökat senaste åren, när de med hjälp av branschregler och auktorisation istället minskat i badrummet. Merparten av kökets skador, 70 procent, har visat sig uppstå i eller vid diskbänksskåpet, och att kunna förebygga dem har givetvis varit en del av projektet.

Lägger i flera fall ribban högre än lagkraven

På vissa punkter har projektet tagit extra höjd för att underlätta installationerna i köket och dessutom garderat inför möjliga framtida krav.

- Målsättningen har varit att visa på hur man med hjälp av samordning kan skapa bra och hållbara lösningar för köket, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten AB. Ett exempel på det är förslaget på en utformning av diskbänksskåp och hur montaget av detta och installationerna i skåpet kan utföras. Genom att skåpet utformas med en minst 120 mm djup installationsöppning med indragen skåpbotten och utan baksida kan vi skapa konstruktioner som är både vattenskadesäkra och ger en bättre arbetsmiljö för de som ska utföra dem, fortsätter Fredrik Runius.

Samarbete som framgångsrecept

- En av anledningarna till att vi kan stå här idag eniga i hur konstruktioner kan utföras för att undvika helt onödiga skador är att byggbranschen börjat samarbeta och samordna mellan olika yrkesgrupper i en allt högre grad, säger Fredrik Runius. I det här projektet har VVS Företagen, TMF och kökstillverkare deltagit, tillsammans med de stora byggföretagen JM, NCC, Peab och Skanska, samt de stora försäkringsbolagen.

Moduler och informationer på Nordbygg

På den senaste genomförda Nordbygg-mässan 2014 visades lösningar för badrummet med hjälp av uppbyggda moduler som visade lösningar för inner- och ytterväggar och ett bjälklag. På årets Nordbygg i april kommer besökarna att kunna ta del av liknande uppbyggda moduler, men den här gången med lösningar anpassade för köket. Utöver det presenteras broschyren ”Säkra köket mot vattenskador” och alla besökare kommer löpande under dagarna att kunna lyssna på korta informationer om projektet i monter EÖ:09.