Tappvattenschakt

Tappvattenschakt

Schaktets storlek

Om tappkallvatten förläggs i samma utrymme som cirkulerande varmvatten ställs stora krav på rörens isolertjocklek för att minimera risken för legionellatillväxt. Har schaktet inte rätt storlek kan det alltså leda till hälsofarliga installationer.

 

 

Exempel på tappvatten schakt

 

Tappvattenschaktets placering i förhållande till våtgrupper

Schaktets placering i förhållande till våtgrupper begränsas av kravet på att varmt vatten ska finnas i tappstället inom ca 10 sekunder. Det medför att avståndet från tappvattenschaktet till bortersta tappstället inte bör överskrida 12 meter.

 

Spillvattenstammens placering i förhållande till avloppsenheter

Eftersom en spillvattenledning alltid måste förläggas med fall, begränsas avståndet mellan spillvattenstammen och avloppsenheterna av bjälklagets tjocklek och spillvattenledningens dimension. I ett tunt bjälklag, såsom ett plattbärlag, får WC-stolen eller golvbrunnen inte placeras längre bort än ca 3,5 meter från stammen och för övriga spillvattenavsättningar gäller ca 6 meter från stammen.

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår