Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Hjälp

Här kan få svar på vanliga frågor och hitta instruktionsfilmer etc.

Alla
Mina sidor
Auktorisation
Branschregler
Utbildningar
Vanliga frågor
Instruktionsfilmer

Vanliga frågor

Skapa konto

Jag vill skapa ett konto på Säker Vattens "Mina sidor" hur gör jag?

För att kunna skapa ett konto måste du vara registrerad som medarbetare på ett auktoriserat företag eller ett företag som ansökt om auktorisation. Du skapar ett konto här genom att ange personnumer och företagsnummret din arbetsgivare har hos Säker Vatten. Företagsnummret hittar du på företagets auktorisationdiplom eller genom att söka på företaget på säkervatten.se.

Jag får felmeddelande när jag ska skapa ett konto där det står att jag inte finns med på företaget, vad gör jag nu?

Kontrollera att du har skrivit in korrekt företagsnummer och inte organisationsnumret. Du kan hitta företagsnumret om du söker på företaget i vår sökfunktion.

Det kan också bero på att vi inte har registrerat att du är anställd på företaget be person med ansvarsinloggning tex företagsledare eller administratör att via sin inloggning begära dig inlagd på företaget  eller kontakta oss på info@sakervatten.se

 

Inloggning

Jag har glömt mitt lösenord lösenord, hur gör jag?

Tryck på länken ”Glömt lösenord?" på samma sida som du loggar in så får du ett mail där du kan välja ett nytt lösenord. Du kan också välja att logga in med BankID.

Vad innebär ansvarsinloggning?

Personen får tillgång till all information om företaget, kan se alla medarbetare och deras utbildningar samt göra justeringar i personallistan. Man kan också boka utbildningar till alla medarbetare, ladda ner dekaler och diplom.

Projektportal

jag kommer inte åt projektportalen från "Mina sidor", varför då?

För att ha tillgång till projektportalen behöver du uppfylla kraven för bransclegitimation eller ha en ansvaginloggning. se vilka krav som gäller för branschlegitimation här

Var skriver jag intyg?

Intyg och annan dokumentation skrivs digitalt i projektportalen som du når från "mina sidor" och i Säker Vattens app. Lägger du upp ett projekt först autofylls projektinformationen på alla dokument du skapar i projektet men du har också möjlighet att skapa fristående dokument.

Varför ska jag skapa ett projekt?

Skapar du ett projekt så autofylls informationen på de dokument som du skapar i projektet. Ska du skapa mer än ett dokument på ett projekt sparar du alltså tid på använda projekt.

Varför kan jag inte signera dokument?

Endast personer med branschlegitimation kan signera dokumentation. se vilka krav som gäller för branschlegitimation här.

Har din utbildning i säker vatteninstallation gått utt behöver du genomföra en ny utbildning för att återfå möjligheten att signera.

Vad betyder ikonerna i projektportalen?

- flytta dokument till projekt

- redigera dokument

-ta bort dokument

- dokument öppet för redigering

- dokument signerat och låst för redigering

- överenskommelse godkänd av beställaren

- överenskommelsen ej godkänd av beställaren

- skicka dokument på nytt

 

Det blev fel i ett dokument, kan jag ändra?

Efter ett dokument är signerat går det inte att göra ändringar, du behöver då skapa ett nytt.

Jag och en kollega behöver skapa dokumentation i samma projekt hur gör vi då?

I fliken medarbetare kan du välja vilka av dina kollegor som ska se och komma åt ett projekt du skapat. Personer med ansvarigbehörighet kommer åt alla projekt och alla dokument kopplade till företaget.

Jag kan inte se dokument mina kollegor skapar under fristående dokument, är något fel?

Från och med den uppdateringen av projektportalen den 21/6 ser du endast de dokument du själv skapat. Detta för att du ska se det innehåll som är relevant för dig.

Om ni har behov av att dela dokument men inte vill skapa ett projekt för varje enskilt jobb kan ni skapa ett projekt utan projektinformation och skpapa dokumenten därifrån. Glöm inte klicka i vilka som ska ha tillgång till projektet i fliken "medarbetare"

Personer med ansvarsbehörighet har alltid tillgång till alla projekt och alla fristående dokument kopplade till företaget.

Branschlegitimation

Vad är en branschlegitimation?

En branschlegitimation visar att man uppfyller de krav som Säker Vatten ställer på anställda på auktoriserade VVS-företag. Kraven skiljer sig åt utifrån vilken arbetsroll man har. En branschlegitimation finns både i digitalt format och kombinerat med ID06-kort, mer information hittar du här: Branschlegitimation

Hur får man en branschlegitimation?

För att få en branschlegitimation måste man uppfylla kraven, de hittar du här. Uppfyller du kraven finns en digital branschlegitimation i Säker Vattens app. Du kan även beställa en kombinerad Branschlegitimation och ID06 via leverantörerna Nexus och HantverksID.

Hur fungerar den digitala branschlegitimationen?

Legitimationen finns tillgänglig via Säker Vattens app när man loggat in med bankID. Legitimationens bakgrund är animerad/rörlig och man kan också kontrollera att klockslaget på legitimationen stämmer överens med den aktuella tidpunkten.

 

Vad innebär att en person är obehörig?

Personen uppfyller inte kraven för branschlegitimation t.ex. saknar branschcertifikat hos VVS-branschens yrkesnämnd eller är inte registrerad som lärling i KUB. Personen får inte utföra arbeten enligt Säker Vatten.Det går heller inte att skriva intyg för arbeten som dessa personer utfört.

När kan jag beställa ID06?

När du har en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag och uppfyller kraven för branschlegitimation. Tänk på att du måste ha ett godkänt resultat på utbildningen innan ett kort kan beställas. För personer där utbildningen snart går ut kommer kortbeställningarna nekas.

Varför nekas mitt ID06?

Du uppfyller inte kraven för branschlegitimation. Läs mer om kraven för respektive arbetsroll här: Branschlegitimation

Vad är mitt branschlegitimationsnummer?

Ditt branschlegitimationsnummer står på din digitala branschlegitimation och trycks automatiskt på de dokument du signerar i projektportalen.

Auktorisationskrav

Vad innebär heltidsanställd VVS-montör?

 Personen ska vara anställd och vara i tjänst till 100% som VVS-montör på företaget

Vad innebär att en person står som ej behörig när jag bokar en webbutbildning?

Personen är inte behörig att gå en webbutbildning. Anledningen är att det gått mer än 5 år sedan personens utbildning gick ut, alternativt har personen aldrig tidigare gått en utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag. För att boka en utbildning behöver man då välja alternativet lärarledd utbildning.

Vad är branschcertifikat?

Branschcertifikat utfärdas av VVS-branschens yrkesnämnd och är ett bevis på att personen har de kunskaper och färdigheter som förväntas av en yrkesarbetare och uppfyller de krav som branschen bestämt. https://vvsyn.se/branschcertifikat

När är en utbildning i Säker Vatteninstallation giltig?

Utbildningen är giltig när du skrivit ett godkänt prov och gäller i 5 år från utbildningsdatum och så länge som du är anställd på ett auktoriserat företag och uppfyller kraven som VVS-montör, lärling eller arbetsledare. https://www.sakervatten.se/auktorisation/vvs-foretag/branschlegitimation

Vem får utföra arbeten enligt branschregler Säker Vatteninstallation?

Endast personer som är anställda på ett auktoriserat företag och uppfyller kravet för branschlegitimation får utföra arbeten enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Branschlegitimation

Vem får gå en utbildning i Säker Vatteninstallation?

Behörig personal på auktoriserade företag eller behörig personal på företag som har påbörjat processen att auktorisera sig.

Jag har bytt från enskilt företag till aktiebolag, vad händer med min auktorisation?

Du behöver skicka in en ansökan om auktorisation för aktiebolaget samt begära att auktorisationen flyttas över från ditt enskilda bolag till aktiebolaget. Detta är kostnadsfritt.

Vem på företaget ska gå utbildning i Byggregler och Normer?

Personen ska vara anställd på företaget, beroende på storlek på företag så kan det vara företagsledare, arbetsledare eller montör som går utbildningen. Personen ska också ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag, utbildningen kan genomföras innan eller efter utbildningen i Byggregler och Normer.

Vilka utbildningar behöver jag gå för att auktorisera mitt företag?

För att en ansökan om auktorisation ska kunna godkännas behöver minst en anställd ha gått Byggregler och Normer samt Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Minst 50% av VVS-montörerna ska ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Detta innebär att egenföretagare behöver gå både Byggregler och Normer samt Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

Vad innebär att en person står som ej behörig när jag bokar en lärarledd utbildning?

Personen uppfyller inte kraven för branschlegitimation. Läs mer här: Branschlegitimation

Varför auktorisation?

Varför ska jag auktorisera mitt företag?

En auktorisation betyder att företaget uppfyller krav enligt Säker Vatten, utför VVS-installationerna enligt branschregler Säker Vatteninstallation, samt skriver intyg för varje installation. Endast auktoriserade företag får använda Säker Vattens logotyp och skriva ut Säker Vatten-intyg. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Ansökan om auktorisation

Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan om auktorisation?

Handläggningstiden beror på om ärendet behöver kompletteras, om anställda på företaget behöver genomgå utbildningar och hur hög belastning det är på inkommande ärenden. Alla ärenden hanteras i turordning. 

Hur ansöker jag om auktorisation?

Om du vill auktorisera ett företag hittar du ansökan här: Ansök här 

Vad ska jag bifoga till min ansökan om auktoriserat VVS-företag?

  • Registreringsbevis från Bolagsverket som är max 1 år gammalt men gärna nyare.
  • Giltiga försäkringspapper som visar att försäkringen har en ansvarsförsäkring gällande person- och sakskada på minst 10 miljoner kronor. 
  • Anställningsavtal som visar att företaget har en heltidsanställd VVS-montör

Vilka utbildningar behöver jag gå för att auktorisera mitt företag?

För att en ansökan om auktorisation ska kunna godkännas behöver minst en anställd ha gått Byggregler och Normer samt Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Minst 50% av VVS-montörerna ska ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Detta innebär att egenföretagare behöver gå både Byggregler och Normer samt Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

Min auktorisation

Hur använder jag som auktoriserat företag Säker Vattens logotyp?

Logotypinstruktionen finns att ladda ner i biblioteket https://www.sakervatten.se/biblioteket när personer med ansvarsinloggning är inloggade på Mina sidor. Det finns tre filformat att använda.

Vilka uppgifter lämnar Säker Vatten ut om auktoriserade företag?

Företagets namn, adress, hemsida, e-post och telefonnummer.

Jag har klarat branschprovet och är montör, hur uppdaterar jag min arbetsroll?

Kontakta Säker Vatten på info@sakervatten.se 

Vi har bytt adress/personal/telefonnummer, hur ändrar jag uppgifterna?

Kontakta Säker Vatten på info@sakervatten.se 

Jag har personal som slutat, hur uppdaterar jag personallistan?

Personer med ansvarsinloggning kan uppdatera medarbetare via sin inloggning på sakervatten.se  eller kontakta Säker Vatten på info@sakervatten.se 

När finns årsdiplomet tillgängligt?

När årsfakturan för auktorisationen är betald finns det digitala diplomet tillgängligt för personer med ansvarsinloggning på www.säkervatten.se

Tryckta diplom beställs via biblioteket av personer med ansvarsinloggning.

Hur beställer jag ett tryckt årsdiplom?

Personer med ansvarsinloggning beställer diplomet via biblioteket https://www.sakervatten.se/biblioteket

Obs! Du måste vara inloggad för att ha åtkomst till denna funktion.

Hur begär jag utträde från auktorisationen?

Utträde måste begäras skriftligt av behörig firmatecknare. Detta kan ske via e-post till info@sakervatten.se eller via brev. Ange gärna orsaken till begäran om utträdet (endast för internt bruk).

Vad händer när jag som anställd byter företag?

Ditt nya företag måste meddela Säker Vatten att du är anställd hos dem, detta kan göras via inloggning på www.säkervatten.se eller via mail till info@sakervatten.se Ditt gamla företag ska också begära att du flyttas från företaget när du slutar. Ditt gamla företag ska också begära in eventuellt ID06-kort.

Jag vill anmäla filial till redan auktoriserat företag, hur gör jag?

Anmäl filial genom att skicka in filialanmälan, anmälan granskas sedan så att alla krav uppfylls. När anmälan behandlad meddelas ni beslutet. Anmäl här

Kan jag dela upp eller skjuta upp årsfakturan?

Nej, fakturan kan inte skjutas upp eller delas upp

Vad baserar sig årsfakturan på?

De uppgifter om anställda som finns på företaget 31 december är grunden för serviceavgiften och medlemsavgiften till Intresseorganisationen Säker Vatten. Alla auktoriserade företag är skyldiga att informera Säker Vatten om rätt uppgifter och inga krediteringar görs pga. felaktiga uppgifter.

Kan vi ha både VVS- och konsultauktorisation på företaget?

Ja, det går bra under förutsättningen att auktorisationskraven uppfylls för båda auktorisationerna.

Anlita ett auktoriserat företag

Intyget saknar fysisk signatur, är det äkta då?

Intyget signeras digitalt med bankID

Kan man bli av med sin auktorisation?

Ja, företag kan bli av med sin auktorisation. Ett företag som bryter mot branschreglerna eller som inte uppfyller auktorisationskraven får sin auktorisation avslutad. 

Auktorisationskrav VVS: Läs mer här

Auktorisationskrav Konsult: Läs mer här

Se vilka företag som fått sin auktorisation avslutad: https://www.sakervatten.se/auktorisation/auktorisation-som-upphort 

Hur hittar jag auktoriserade företag på hemsidan?

Alla auktoriserade företag är sökbara på www.säkervatten.se, informationen uppdateras dagligen. För att hitta ett auktoriserat företag går det att söka på namn, organisationsnummer, ort eller kommun via sökfunktionen på startsidan. 

Företaget jag söker efter är inte med på hemsidan, är dom inte auktoriserade då?

Nej, endast auktoriserade företag finns listade på hemsidan. Listan uppdateras dagligen för att vara aktuell.

Hur vet jag att företagets diplom från Säker Vatten är äkta?

Scanna QR-koden på diplomet för att kontrollera äktheten. Är företaget auktoriserat kommer du till företagets hemsida på www.säkervatten.se. Är företaget inte auktoriserat får du information om det.

Hur vet jag om ett företag har utträtt från auktorisationen?

Vem får använda Säker Vattens logotyp?

Endast auktoriserade VVS-företag, auktoriserade konsultföretag och leverantörer av VVS-produkter som har avtal med Säker Vatten får använda sig av Säker Vattens logotyp.

Hur vet jag att personen som utför arbetet hos mig är behörig?

Kontrollera att företaget är auktoriserat, alla företag som är auktoriserade är sökbara på www.säkervatten.se Hemsidan uppdateras dagligen och uppgifterna är aktuella. Be personen att visa sin branschlegitimation, denna kan vara digital via Säker Vattens app eller kombinerad med ID06 och då vara ett plastkort. https://www.sakervatten.se/auktorisation/vvs-foretag/branschlegitimation 

Säker Vatteninstallation 2021:1

Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på att vvs-produkter ska vara typgodkända. Var hittar jag information om vilka produkter som är typgodkända?

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande utfärdas av certifieringsorgan som ackrediteras av Swedac: Rise: http://publiccert.extweb.sp.se/sv/Product/List/905 Kiwa: http://application.kiwa.se/search/?q=&f= En del produkter har Säker Vattens märkning ”Accepterad monteringsanvisning”. Det är en frivillig märkning och är inte ett krav enligt branschreglerna. Men finns märkningen på en produkt så är produktens monteringsanvisning granskad och det är kontrollerat att produkten har ett typgodkännande eller motsvarande.

I branschregler Säker Vatteninstallation finns ett undantag för placering av tvättmaskin i kök utan golvbrunn med viss tilläggsutrustning. Varför gäller inte undantaget även andra rum utan golvbrunn?

Huvudregeln för en tvättmaskin är att den ska stå i ett rum med golvbrunn och vattentätt golv. För att uppfylla samhällets tillgänglighetskrav finns ett undantag att placera tvättmaskinen i kök. Men för att inte få den typen av installation spridd i flera utrymmen så är undantaget begränsat till enbart kök.

Vem ansvarar för det vattentäta underlaget i diskbänksskåpet och tätning av rörgenomföringarna till det?

I branschregler Säker Vatteninstallation finns inget krav på att montera ett vattentätt skydd i diskbänksskåpet. Det finns i stället som ett funktionskrav i Boverkets Byggregler och även förtydligat som ett allmänt råd. Därför förutsätter branschreglerna att det finns eller kommer att finnas ett sådant skydd i eller under diskbänksskåpet. Om en entreprenör ser att underlaget saknas ska entreprenören underrätta sin beställare om det. Det är sen upp till beställaren att ombesörja att skyddet kommer dit.

Måste det alltid finns en 15 mm plywood i en våtrumsvägg?

För branschregler Säker Vatteninstallations del så handlar väggens uppbyggnad om att skruvinfästningar i badrumsväggar ska kunna göras korrekt. Enligt branschregler Säker Vatteninstallation ska en skruvinfästning i badrumsvägg göras i massiv konstruktion som till exempel betong, i reglar eller kortlingar av trä eller i en konstruktion som är provad och verifierad för skruvinfästningar. Ett exempel på en sådan provad och verifierad konstruktion är den våtrumsinnervägg som redovisas på Säker Vattens hemsida. Den konstruktionen är uppbyggd med en 15 mm konstruktionsplywood. Det finns även andra provade och verifierade konstruktioner. Gemensamt för alla konstruktioner är att uppbyggnaden ska göras helt enligt de provningar som gjorts för konstruktionen.I en skivkonstruktion som är uppbyggd utan verifikat så behöver skruvinfästningar alltså göras i reglar eller kortlingar av trä alternativ massiv konstruktion. Om väggens uppbyggnad passar för avsett yt- och tätskikt kan vi inte svara på. Då hänvisar vi i stället till BKR och GVK.

Säker Vatteninstallation 2016:1

Godkänner Säker Vatten VVS-produkter?

Nej, Säker Vatten godkänner inte produkter. Det Säker Vatten gör är att granska och acceptera monteringsanvisningar.

Vi granskning kontrolleras bland annat att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller kraven i Boverkets byggregler och branschkrav samt att produkten kan installeras i en Säker Vatteninstallation. Produkten ska också finnas registrerad i RSK-databasen.

Krav på VVS-produkter och monteringsanvisningar, se branschregler Säker Vatteninstallation kapitel 5 VVS-produkter.

Vad är kraven på väggar för att kunna göra skruvinfästningar i våtzon 1?

Branschregler Säker Vatteninstallation - 3.4.1 Skruvinfästningar
"Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på konstruktion på säkervatten.se."

Syftet med regeln är att möjliggöra täta och hållbara infästningar i våtzon 1. Väggens konstruktion och uppbyggnad i ett våtrum avgör var och hur man kan göra infästningar.

Ett exempel på en skivkonstruktion som uppfyller kraven på infästningar i SP Rapport PX 15820 är "Våtrumsinnerväggen" som också ger en flexibilitet för framtida infästningar för exempelvis stödhandtag. Se vidare i BBR 3:146 och 8:22.

Andra typer av skivkonstruktioner kan provas och godkännas för att verifieras att de uppfyller samma krav enligt SP Rapport PX 15820 - Provning av täthet och infästningar i våtrum.

Vad är en fog?

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 skiljer inte på olika fogmetoder.

Alla sätt att sammanfoga två rör räknas som fog. I Installatörsföretagens Teknikhandbok finns exempel på olika typer av fogmetoder som exempelvis klämrings-, press-, gäng-, löd- och svetsfog.

Vad är det för skillnad på "plats för bad eller dusch" och "våtzon"?

Plats för bad och dusch är en del av våtzon 1.

  Plats för bad eller dusch Våtzon 1 Våtzon 2
Får man ha rörgenomföring i .. Endast i de fall som listas i 3.3.2 Ja Ja
Får man placera serviceöppning i .. Nej, se 3.2.1 Ja, om luckan är vattentät, se 3.2.1 Ja
Får man placera inbyggnadsarmatur i .. Ja, se dock 3.6.1 Ja, se dock 3.6.1 Ja, se dock 3.6.1
Får man gör infästning i .. Ja, se 3.4 Ja, se 3.4 Ja, se 3.4
Ska man täta infästningar i ... Ja, se 3.5 Ja, se 3.5 Ja, se 3.5

 

Vad innebär lätt åtkomlig?

Syftet med "lätt åtkomlig" är att snabbt komma åt fogar vid exempelvis ett läckage för att gör det möjligt att reparera eller byta ut fogen.

Tolkningen av "lätt åtkomlig" och utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera person- och vattenskador.

Vad betyder enkelt upptäckbart?

Syftet med "enkelt kan upptäcka" är att ett läckage ska kunna upptäckas så snabbt som möjligt. Därför ska läckageindikeringen dras ut i rum där folk vistas och inte i exempelvis en klädkammare.

Tolkningen av "enkelt att upptäcka" och utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera person- och vattenskador.

Får man ha rörgenomföringar med tappvatten- och värmerör genom golv i WC?

Ja. WC räknas inte som våtrum i branschregler Säker Vatteninstallation. Säker Vatten använder samma definition av våtrum som används i Boverkets byggregler. Se även TNC 95.

Branschorganisationen GVK som har regler för tätskikt har en annan definition som man behöver ta hänsyn till. Samordna därför alltid rörgenomföringen med tätskiktsentreprenören.

Får jag installera en tvättmaskin i kök?

Ja, men placering kräver kompletterande installation. Syfte med undantaget för installation av tvättmaskin i kök är uppfylla tillgänglighetsanpassning när bad eller duschutrymme är för litet.

Installation av tvättmaskin kräver normalt golvbrunn. Installation av tvättmaskin i kök kräver utförande med vattenfelsbrytare eller alternativt golvbrunn och vattenlarm. Se samverkansprojektet "Säkra köket mot vattenskador".

 

Utbildningsbokning

Hur bokar jag en utbildning?

Utbildningen bokar du via utbildningsbokningen under Mina sidor. 

Webbutbildningen

Hur lång tid har jag på mig att genomföra webbutbildninen?

Ca 3 h

Varför kan jag inte boka en webbutbildning?

För att boka webbutbildningen Säker Vatten för VVS-företag måste du tidigare gått en lärarledd utbildning och det får inte ha gått mer än 3 månader sedan den gick ut. om du inte uppfyller desa krav står det "obehörig" brevid ditt namn i utbildningsbokningen.

Hur lång tid har jag tillgång till webbutbildningen?

3 månader efter att du bokat utbildningen.

Jag har bokat en webbutbildning, var hittar jag den?

Webbutbildningen hittar du när du loggar in på mina sidor. Direkt på startsidan ser du en gul banner som informerar dig om att du har en utbildning att genomföra. Klicka på den för att komma till utbildningen.

Behörigheter

Vad innebär att en person står som ej behörig när jag bokar en webbutbildning?

Personen är inte behörig att gå en webbutbildning. Anledningen är att det gått mer än 5 år sedan personens utbildning gick ut, alternativt har personen aldrig tidigare gått en utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag. För att boka en utbildning behöver man då välja alternativet lärarledd utbildning.

När är en utbildning i Säker Vatteninstallation giltig?

Utbildningen är giltig när du skrivit ett godkänt prov och gäller i 5 år från utbildningsdatum och så länge som du är anställd på ett auktoriserat företag och uppfyller kraven som VVS-montör, lärling eller arbetsledare. https://www.sakervatten.se/auktorisation/vvs-foretag/branschlegitimation

Vem får gå en utbildning i Säker Vatteninstallation?

Behörig personal på auktoriserade företag eller behörig personal på företag som har påbörjat processen att auktorisera sig.

Vem på företaget ska gå utbildning i Byggregler och Normer?

Personen ska vara anställd på företaget, beroende på storlek på företag så kan det vara företagsledare, arbetsledare eller montör som går utbildningen. Personen ska också ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag, utbildningen kan genomföras innan eller efter utbildningen i Byggregler och Normer.

Vilka utbildningar behöver jag gå för att auktorisera mitt företag?

För att en ansökan om auktorisation ska kunna godkännas behöver minst en anställd ha gått Byggregler och Normer samt Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Minst 50% av VVS-montörerna ska ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Detta innebär att egenföretagare behöver gå både Byggregler och Normer samt Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

Vad innebär att en person står som ej behörig när jag bokar en lärarledd utbildning?

Personen uppfyller inte kraven för branschlegitimation. Läs mer här: Branschlegitimation

Hittade inga sökresultat på den aktuella termen...

Support

Vid fel eller frågor som inte besvaras här i hjälpavsnittet, kontakta vår support på mail info@sakervatten.se eller på telefonnummer 08-762 73 00.

Vid fel eller frågor som inte besvaras här i hjälpavsnittet, kontakta vår support via mail eller telefon.

Instruktionsfilmer

Instruktionsvideo för projektportalen på webben

Instruktionsvideo för hur Säker Vattens projektportal fungerar på webben.

Instruktionsvideo för projektportalen i appen

Instruktionsvideo för hur Säker Vattens projektportal fungerar i appen.

Projekthantering på webben

Instruktionsvideo om hur man hanterar projekt på webben

Projekthantering i appen

Instruktionsvideo om hur man hanterar projekt i appen.

Skriva intyg i appen

Instruktionsvideo om hur man skapar ett intyg i appen.

Skriva intyg på webben

Instruktionsvideo om hur man skapar ett intyg på webben.

Seminarium Branschregler 2021:1

Säker Vatten presenterar viktiga delar ur Säker Vatteninstallation 2021:1

Varför ska jag skapa ett projekt?

En instruktionsfilm om fördelen med att skapa projekt i projektportalen.

Hur fungerar den digitala branschlegitimationen?

Denna video går igenom hur den digitala branschlegitimationen fungerar samt vart du hittar den.

Vad innebär att en person står som ej behörig när jag bokar en utbildning?

Denna video förklarar vad det innebär att en person står som ej behörig när jag bokar en utbildning?

Godkänner Säker Vatten VVS-produkter?

En video som förklarar huruvida Säker Vatten godkänner VVS-produkter eller inte.

Hur vet jag att personen som utför arbetet hos mig är behörig?

En video som instruerar om hur du kan kontrollera behörighet.

Hur hittar jag auktoriserade företag på hemsidan?

En video som instruerar om hur man hittar auktoriserade företag.

Skapa konto

En instruktionsfilm om vad som krävs och hur man skapar ett konto på säkervatten.se

Hittade inga sökresultat på den aktuella termen...

Support

Vid fel eller frågor som inte besvaras här i hjälpavsnittet, kontakta vår support på mail info@sakervatten.se eller på telefonnummer 08-762 73 00.

Vid fel eller frågor som inte besvaras här i hjälpavsnittet, kontakta vår support via mail eller telefon.