Ansvarig för självdeklaration

Anmälan av person/personer som är ansvarig för att fylla i självdeklaration för auktoriserade företag.

Från och med 2019 är det obligatoriskt för alla auktoriserade företag att årligen genomföra en självdeklaration. Detta är en del av Säker Vattens kvalitetsarbete och syftet är att höja medvetenheten hos de auktoriserade företagen samt att påminna om de åtagande man har förbundit sig till som auktoriserat företag i Säker Vatten.

Självdeklarationen är obligatorisk och ska genomföras en gång per år, Inloggning och ytterligare information för självdeklarationen kommer att skickas ut till ansvarig person när den ska göras, utskicken kommer att göras under hela 2019.

 

Självdeklaration - ett auktorisationskrav
Vi ber er att snarast fylla i uppgifterna i formuläret till höger. Ytterst ansvarig för att självdeklarationen genomförs är firmatecknaren, men ansvaret kan delegeras till annan lämplig person anställd i företaget.


Kontakta oss gärna 
Har ni några frågor eller funderingar, kontakta oss på;

Info@sakervatten.se eller 08-762 73 18.

 

Med vänlig hälsning,

Jonas Åhman, Auktorisationsansvarig
Säker Vatten AB 

 


Säker Vatten hanterar personuppgifterna enligt GDPR och behöver härmed ert samtycke

Jag samtycker härmed till att dessa personuppgifter behandlas av Säker Vatten såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen (se kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet nedan) i syfte att Säker Vatten ska kunna administrera företagets auktorisation. Jag är även medveten om att det är ett krav att tillhandahålla Säker Vatten de efterfrågade personuppgifterna för att kunna göra den av Säker Vatten tillhandahållna självdeklarationen. Vidare är jag medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke till behandlingen, men utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan mitt samtycke drogs tillbaka.

Säker Vatten kommer att spara de lämnade personuppgifterna så länge som det företag ni lämnade era synpunkter på är ett auktoriserat företag (om ni inte återkallar ert samtycke innan dess i enlighet med föregående mening) och kommer därefter att radera dem utan onödigt dröjsmål. Ni har rätt att av Säker Vatten begära tillgång till – och rättelse eller radering av – era personuppgifter eller begränsning av behandling som rör er, rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet dvs. att få ut era personuppgifter och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.

Företag *
Namn på ansvarig för självdeklarationen *
E-post *
Personnummer 112233-1234 *
Telefonnummer *
organisationsnummer 112233-1234 *
Samtycke *
Skicka
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår