www.mesako.se Mesako
Auktoriserade sedan
2014


502072-2137


Vienibas gatve 87 A
LV-1004 Riga


www.mesako.se


martins@mesako.lv


37167805742

"MESAKO” Ltd. grundades i februari 1997.
“MESAKO” Ltd. är ett företag som arbetar med att installera, underhålla, utforma och driftsätta VVS-system, panncentraler, naturgasledningar, gasol, samt vatten och avloppsanläggningar. Vi har vår egen installationsavdelning, avdelning för automatiska reglage, driftsättning och underhållsavdelning, designavdelning, ett team av beräknare och dokumentationsingenjörer.
Vi arbetar främst med de industriprojekt, värmesystem, panncentraler som till exempel kraftvärmecentraler och ånggenerering, hydrauliska delarna av kylsystem, rördragning, vatten och avloppssystem inomhus, gasanläggningar, Vi arbetar även som huvudentreprenörer för vissa mekaniska system. Företaget utformar, installerar, driftsätter och underhåller naturgas, gasol och oljepannor och allmänna vattensystem i byggnader. Företagets personal har all den behörighet och de tillstånd som krävs för att utföra ovanstående arbetsuppgifter. Vi tar på oss rollen som maskinteknik huvudentreprenör för vissa projekt.


Hemsida: www.mesako.se


Informationen (bilder och text) som visas här har lagts upp av företaget, och de ansvarar för att den är korrekt.
Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår