Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Tryck- och täthetskontroll

Rörinstallationer ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras.

Hur tryck- och täthetskontroll ska utföras hittar ni i Branschreglerna.

Leverantörer av VVS-produkter som accepterat Säker Vattens metod för Tryck- och täthetskontroll hittar ni Här.

Förenklad täthetskontroll med luft

Hur förenklad täthetskontroll med luft ska utföras hittar ni i broschyren Förenklad täthhetskontroll med luft, ladda ner den här brevid eller beställ ett tryckt exemplar. 

Alla rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Säker Vatten och Installatörsföretagen har tillsammans tagit fram en metod för täthetskontroll med luft för att underlätta arbetet för de auktoriserade VVS-företagen i produktionen. Observera att den förenklade täthetskontrollen inte ersätter ordinare tryckkontroll enligt Branschreglerna.

Om det är risk för frysning eller bakterietillväxt innan ett rörsystem ska tas i drift kan det vara olämpligt att utföra täthetskontrollen med vatten. Viktigt att komma ihåg är att det gäller system för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in. 

För att kunna använda metoden på företaget är det viktigt att personalen noga utbildas och informeras om hur man ska göra och vilka förutsättningar som gäller. Protokoll för att dokumentera arbetet finns om ni loggar in er på era medlemssidor.

OBS! För att tryckkontrollera ett rörsystem med luft (gas) måste företaget vara ackrediterat av Swedac, enligt AFS 2006:8 (Ändring AFS 2020:8).