Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Våtrumsinnervägg

Våtrumsväggen är ett alternativt byggsätt som uppfyller kraven enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Väggen som är en skivkonstruktion klarar kraven på skruvinfästningar i våtzon 1 enligt 3.4.1 i branschreglerna 2016:1.

Väggen är utvecklad av Säker Vatten AB i samarbete med ledande byggföretag (JM, Skanska, NCC, Peab), försäkringsbolag, småhustilverkare och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, SBUF. Väggen har provats i full skala vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. 

I oktober 2017 kom en uppdatering på våtrumsväggen där det är förtydligat att:

"Skivor skruvas enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Vid skruvinfästning av plywood mot stålregel skall skruv med frisläpp/frigänga användas. Fel typ av skruv eller skruvföljd kan orsaka buktning av skiva mot regel."