Tillbaka
Öppnar dokument

Byggtekniska förutsättningar

Byggtekniska förutsättningar för säkra vatten-installationer 

För att en installation ska kunna utföras korrekt enligt Säker Vatten, måste arbeten som inte tillhör installationen vara utförda på rätt sätt. Det kan till exempel vara konstruktioner eller utformning av tätskikt i inbyggnader eller installationsschakt. De beskrivs i Byggtekniska förutsättningar. 

Arbeten som ingår i Byggtekniska förutsättningar utförs normalt av andra entreprenörer än VVS-företag, till exempel av byggentreprenörer, tätskiktsentreprenörer och isoleringsentreprenörer. 

Byggtekniska förutsättningar är enbart en information och ingår inte i kraven för Säker Vatteninstallation.