Tillbaka
Öppnar dokument

Byggföretag

Rätt förutsättningar för korrekta installationer

På den här sidan har vi samlat information som du som byggentreprenör behöver i ditt arbete för att ge rätt förutsättningar för korrekt utförda installationer enligt gällande bygg- och branschregler. En grundförutsättning för att VVS-installationerna ska bli fackmässigt utförda och uppfylla gällande bygg- och branschregler, är att det redan i ett tidigt skede planeras för installationerna.