Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Bostadsrättföreningar

Renovera i bostadsrätt? Här hittar du information!

Det finns mycket en bostadsrättsförening kan göra för att förebygga och minimera riskerna för vattenskador och onödiga kostnader. Här har vi samlat tips både till styrelser i bostadsrättsföreningar och till bostadsrättsinnehavare.

Du som är medlem i en bostadsrättsförening hittar information här.

Att tänka på för bostadsrättsföreningen

Reglera underhåll och renoveringar i stadgar

Bostadsrättsföreningens stadgar styr vem som har underhållsansvar av fastigheten och de olika delarna. Exempelvis äger och ansvarar bostadsrättsföreningen ofta för rörstammar i schakt medan lägenhetsinnehavaren ofta äger och ansvarar för blandare, badkar och porslin samt synliga rör i badrum. Däremot skiljer det sig mellan föreningar om vem som äger golvbrunn, dolda anslutningsledningar och fördelarskåp. Det är därför viktigt att bostadsrättsföreningen är tydlig med vilka rättigheter och skyldigheter medlemmen har att renovera eller bygga om sin lägenhet.
I stadgarna ska det också framgå hur föreningens ansvar, kontra lägenhetsinnehavarens för underhåll av ledningar. Oavsett vem som ansvarar för ledningsunderhåll och renoveringar, ska alla åtgärder ske på rätt sätt och utföras fackmässigt.

Underhållsplan

En långsiktig underhållsplan är ett viktigt verktyg för att en bostadsrättsförening ska kunna säkra fastighetens fortsatta välstånd. Det är en förutsättning för den ekonomiska och tekniska förvaltningen av fastigheten.
I underhållsplanen ska det tydligt framgå när stambyten och andra större renoveringar/underhåll planeras. Underhållsplanen är viktig för medlemmarnas att känna till och bör därför finnas tillgänglig för dem.

Föreningens krav på medlem

Föreningen bör ha regler för hur medlemmarnas renoveringar, ombyggnader eller återställande av vattenskador ska gå till. Det kan till exempel vara en rutin om att föreningen ska godkänna arbetet innan start, samt vilka kontroller som ska ske under och efter att arbetet genomförts.
Rutinen bör också innefatta krav på hur arbetet ska dokumenteras och vilka intyg som ska krävas in. Flera branscher lämnar intyg på utfört arbete efter respektives branschregler. Därför är det viktigt att ställa krav på att entreprenörerna är godkända i respektive bransch. Alla åtgärder ska ske på rätt sätt och utföras fackmässigt!

Ställ tydliga krav redan i upphandlingen

En vanlig orsak till att beställare inte får det som förväntas vid byggnadsarbeten, är otillräcklig samordning eller otydliga krav. Därför är det viktigt att redan i upphandlingsskedet klargöra vad som förväntas. Oavsett hur entreprenadformen ser ut, är det viktigt att föreskriva att VVS-företaget ska vara auktoriserat av Säker Vatten.

Kom överens om intyget i upphandlingen

Om föreningen beställer arbeten av ett auktoriserat VVS-företag, är företaget skyldigt att tillhandahålla intyg efter avslutade arbeten.
Kom gärna överens redan i upphandlingen hur intyget ska utfärdas – är det ett intyg som innefattar allt arbete i hela bostadsrättsföreningen eller är det ett intyg per lägenhet? Enligt branschregler Säker Vatteninstallation, ska VVS-företaget göra egenkontroll och tryck- och täthetskontroll men om föreningen vill ha protokoll på dessa kontroller behöver även det finnas med i upphandlingen.

Om det inte är föreningen som beställer VVS-arbeten utan en totalentreprenör, till exempel ett byggföretag, är det den entreprenören som får intyget av det auktoriserade VVS-företaget. Därför behöver föreningen redan i upphandlingsskedet säkerställa att både intyg och övrig dokumentation levereras och att det levereras i den omfattning man förväntar sig.

Avvikelser – många aspekter att ta hänsyn till

Om ett VVS-företag auktoriserat av Säker Vatten utför ett arbete som innebär en avvikelse mot branschregler Säker Vatteninstallation, ska avvikelsen först godkännas av VVS-entreprenörens beställare. Om VVS-entreprenören har anlitats av en annan entreprenör (till exempel en totalentreprenör), är det den entreprenören som är beställare och som ska godkänna avvikelsen.

För att avvikelsen inte ska komma som en överraskning för bostadsrättsföreningen, är det därför viktigt att avtala med totalentreprenören eller motsvarande att inga avvikelser ska godkännas utan att först ha diskuterats med både förening och lägenhetsinnehavare.
Eftersom avvikelser kan påverka försäkringsskyddet, är det försäkringstagaren som bör ta beslut om eventuella avvikelser.

I renoveringsarbeten är avvikelser vanliga, eftersom det kan bli extremt kostsamt om till exempel stora delar av huset behöver byggas om för att uppfylla alla delar i Branschregler Säker Vatteninstallation. Ett tips är därför att jämföra vilken kostnaden blir för att undvika avvikelse med hur försäkringsskyddet påverkas. Försäkringsskyddet kan påverkas både för föreningens del och för en innehavare av lägenhet.

Om det anses nödvändigt att utföra en avvikelse är det viktigt att göra en riskutvärdering och se till att minimera risken för skada. Det kan till exempel vara att komplettera installationen med ett vattenlarm eller läckagebrytare. Avvikelsen kvarstår fortfarande men risken för skada blir betydligt mindre.

Entreprenören är alltid skyldig att utföra arbetet fackmässigt, även om det innefattar avvikelser mot branschregler Säker Vatteninstallation.

Tänk på

 • Var tydlig i stadgarna vilka delar av installationen som tillhör föreningen respektive lägenhetsinnehavaren.
 • Informera de boende och skriv i stadgarna vad som krävs av en boende som vill göra en renovering av kök eller badrum. Det kan till exempel vara:
  • Branschgodkända företag ska anlitas, till exempel VVS-företag som är auktoriserade av Säker Vatten.
  • Att intyg ska lämnas till både den boende och föreningen på utfört arbete. Eventuella avvikelser ska framgå av intyget och godkännas av både den boende och föreningen.
  • Ombyggnader och renoveringar initierade av medlemmar ska godkännas av föreningen innan de påbörjas.
 • Se över föreningens försäkringsskydd.
 • För vilka delar gäller försäkringen?
 • Vad behöver de boendes försäkringar omfatta?
 • Vad händer om en läcka i ett badrum orsakar skada i en annan lägenhet?