Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Besiktning

Besiktningspersoner med Säker Vatten-kompetens

Om det råder osäkerhet om en installation uppfyller branschreglerna, bör en besiktningsperson som fått fördjupade kunskaper i Säker Vattens Branschregler anlitas för en bedömning.

Om det visar sig att installationen inte är utförd enligt Branschregler Säker Vatteninstallation kan företaget eller personen gå vidare till rättslig instans.
Om företaget inte följt branschreglerna vidtas åtgärder enligt Säker Vattens sanktionssystem och en bedömning sker om företagets fortsatta auktorisation.

Säker Vatten gör inga juridiska eller tekniska bedömningar utifrån branschreglerna.