Våtzoner

Ett bad eller duschrum delas in i plats för bad eller dusch, våtzon 1 och våtzon 2. Våtzonerna styr placering av servicelucka, rörgenomföringar samt krav på infästningar vilket kan medföra att planlösningen påverkas.

  1. Plats för bad eller dusch är väggytorna från golv till tak samt golvet i ett utrymme som avgränsas av badkar, duschvägg eller motsvarande. Plats för bad eller dusch är en del av våtzon 1 och den del av bad- eller duschrummet som är mest utsatt för vattenbegjutning.
  2. Våtzon 1 är väggytorna från golv till tak i plats för bad eller dusch samt 1 meter på vägg åt båda håll mätt från badkarets eller duschens verkliga eller tänkta utbredning. Dessutom är våtzon 1 hela golvytan.
  3. Våtzon 2 är övriga väggytor i bad- eller duschrummet.