Tillbaka
Öppnar dokument

Typbadrum

För varje badrumstyp har vi upprättat tre alternativ: Centralt tappvattenschakt, stamfördelarskåp och fördelarskåp samt utformning av väggar för de olika lösningarna. På ritningarna framgår också hur badrummen ska placeras i förhållande till tappvattenschakt och spillvattenstammar.

 

TYPBADRUM 1
1900mmx1700mm

A-46-1 TYPBAD 1.dwg

A-46-1 TYPBAD 1.pdf


TYPBADRUM 2
3000mmx1700mm

A-46-2 TYPBAD 2.dwg

A-46-2 TYPBAD 2.pdf


TYPBADRUM 3
2300mmx2350mm

A-46-3 TYPBAD 3.dwg

A-46-3 TYPBAD 3.pdf


TYPBADRUM 4
3600mmx1700mm

A-46-4 TYPBAD 4.dwg

A-46-4 TYPBAD 4.pdf

 

 

 

 


SAMTLIGA TYPBADRUM

ifc

Arkitektens Hjälpmedel (våtrum) ES.ifc

Archicad:

Arkitektens Hjälpmedel (våtrum) ES.pln

dwg:

A-40-P-10.dwg