Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Typbadrum

För varje badrumstyp har vi upprättat tre alternativ: Centralt tappvattenschakt, stamfördelarskåp och fördelarskåp samt utformning av väggar för de olika lösningarna. På ritningarna framgår också hur badrummen ska placeras i förhållande till tappvattenschakt och spillvattenstammar.

 

TYPBADRUM 1
1900mmx1700mm

A-46-1 TYPBAD 1.dwg

A-46-1 TYPBAD 1.pdf


TYPBADRUM 2
3000mmx1700mm

A-46-2 TYPBAD 2.dwg

A-46-2 TYPBAD 2.pdf


TYPBADRUM 3
2300mmx2350mm

A-46-3 TYPBAD 3.dwg

A-46-3 TYPBAD 3.pdf


TYPBADRUM 4
3600mmx1700mm

A-46-4 TYPBAD 4.dwg

A-46-4 TYPBAD 4.pdf

 

 

 

 


SAMTLIGA TYPBADRUM

ifc

Arkitektens Hjälpmedel (våtrum) ES.ifc

Archicad:

Arkitektens Hjälpmedel (våtrum) ES.pln

dwg:

A-40-P-10.dwg