Tillbaka
Öppnar dokument

Toleranser

I AMA Hus finns det angivna mått-toleranser för olika byggdelar. Toleransen för placering av en innervägg är +/- 20 mm vilket talar om hur mycket verkliga mått får avvika från de projekterade. När spillvattenavsättningarna görs enligt de projekterade handlingarna kan väggen hamna för nära avsättningen vilket kan medföra att en del av badrummet inte blir försäkringsbart. Det är viktigt att berörda projektörer i ett projekt samverkar och kommer överens om särskilda mått och utföranden så att slutresultatet blir rätt.