Tillbaka
Öppnar dokument

Tappvattenschakt - Förslag till utformning

Ljummet vatten i tappvattenledningar innebär en ökad risk för tillväxt av legionellabakterier som kan orsaka den dödliga lungsjukdommen legionella. Studier har visat att kallt vatten kan värmas av varmvattenledningar som förläggs i samma schakt som ledningar för kallvatten. I ett schakt måste vattenrören isoleras rätt och schakt utformas för att förhindra en värmeövergång mellan rören.

I broschyren Tappvattenschakt finns mer information om förslag till utformning.

 

 

Dokument