Prefabmoduler

Många nybyggnadsprojekt använder sig av prefabricerat badrum, badrumsmoduler, som alternativ till ett platsbyggt badrum. Det är viktigt att ställa rätt krav på utförandet och att hela badrumsmodulen är testad och godkänd av ett certifieringsföretag, till exempel Rise, Kiwa eller Sintef. Modulleverantören ska också ha en monteringsanvisning accepterad av Säker Vatten.

Schakten till en badrumsmodul är normalt samlade längs väggen bakom toalettstolen och får inte placeras mot fasad eller lägenhetsskiljande vägg eftersom rören ska vara lättåtkomliga vid montage, reparation eller stambyte. Tänk också på att förbereda för läckageindikering från tappvattenschaktet till badrumsmodulen.

För tappvattenschakt gäller samma regler vid prefabricerade lösningar som för platsbyggda.