Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Arkitekter

Rätt förutsättningar för korrekta installationer

På den här sidan har vi samlat information som du som arkitekt behöver i ditt arbete för att ge rätt förutsättningar för korrekt utförda installationer enligt gällande bygg- och branschregler. En grundförutsättning för att VVS-installationerna ska bli fackmässigt utförda och uppfylla gällande bygg- och branschregler, är att det redan i ett tidigt skede planeras plats för installationerna.

Arkitektens ansvar – ge rätt förutsättningar för korrekta installationer

Arkitekter kommer in tidigt i byggprocessen och har möjlighet att skapa utrymme och därmed påverka hur hållbara installationerna blir. Med tillräckligt utrymme för installationerna kan energiförbrukningen minskas, liksom riskerna för vattenskador och legionellatillväxt.

Branschregler Säker Vatteninstallation ingår även i Arkitektens Handbok och Arkitekt 3.0 med bland annat ritningar och mått.