Tillbaka
Öppnar dokument

Arkitekter

Rätt förutsättningar för korrekta installationer

På den här sidan har vi samlat information som du som arkitekt behöver i ditt arbete för att ge rätt förutsättningar för korrekt utförda installationer enligt gällande bygg- och branschregler. En grundförutsättning för att VVS-installationerna ska bli fackmässigt utförda och uppfylla gällande bygg- och branschregler, är att det redan i ett tidigt skede planeras plats för installationerna.

Det var också fokus i SBUF-projektet Arkitektens hjälpmedel som genomfördes under 2019. Projektet identifierade ett antal områden som behövde förbättras och resulterade bland annat i typbadrum baserade på SIS standarder där till exempel väggtjocklekar anpassats så att installationer går att utföra på rätt sätt.
Projektet innebar också att installationers förutsättningar nu lyfts i boken Arkitektens handbok, 2020 och framöver i Arkitekt 2.0. 

Ladda hem projektrapporten här!