Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Vad är en Branschrekommendation?

Den 1 januari 2025 kommer nya byggregler från Boverket att börja gälla. De nya byggreglerna kommer bara att innehålla funktionskrav. Alla allmänna råd försvinner. Avsikten är att den som bygger själv ska tolka och tillämpa funktionskraven.

Säker Vatten tar nu fram rekommendationer för hur VVS-branschen ska tillämpa funktionskraven i Boverkets nya byggregler. Rekommendationerna tas fram tillsammans med representanter för byggherrar, konsulter, entreprenörer, produktleverantörer och försäkringsbolag och kallas Branschrekommendationer.

 

Avsikten är att den som tillämpar branschrekommendationerna ska få:

  • en säker installation med bra funktion för brukaren - som fungerar över tid
  • en installation som är fackmässigt utförd
  • en installation där det är tydligt att den uppfyller samhällets krav i Boverkets nya byggregler

 

Branschrekommendationerna ska kunna tillämpas i alla delar av byggprocessen, projektering, bygglovshantering, utförande och val av installationsprodukter.

 

För att läsa mer om Branschregler klicka här

 

 

 

 

 

 

Sidan ändrad - 2024-01-24