Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Vad är Branschregler Säker Vatteninstallation?

Branschreglerna – Ryggraden för säkra vatteninstallationer

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som säkerställer att de färdiga installationerna uppfyller kraven i Boverkets byggregler och Konsumenttjänstlagens krav på fackmässighet. Installationer utförda enligt branschreglerna uppfyller också de flesta försäkringsbolags villkor för ersättning av vattenskador.

Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på det tekniska utförandet av installationerna, produkterna som ska användas och på kunskaperna hos de personer och företag som utför arbetet.

Branschregler Säker Vatteninstallation är framtagna av VVS-företag, VVS-konsulter, branschorganisationer, experter från högskolor, myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och leverantörer av VVS-produkter. De bygger på de senaste rönen och branschens erfarenheter om vad som kan orsaka bygg- och vattenskador, brännskador, förgiftning och mikrobiell tillväxt, framför allt legionella.