Tryck- och täthetskontroll

Tryck- och täthetskontroll

3.9 Tryck- och täthetskontroll

Rörinstallationer ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras.

Hur tryck- och täthetskontroll ska utföras hittar ni om ni klickar här.

Leverantörer som accepterat Säker Vattens metod för Tryck- och täthetskontroll hittar ni här.

Förenklad täthetskontroll med luft

Hur förenklad täthetskontroll med luft ska utföras hittar ni om ni klickar här.

Alla rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Säker Vatten och VVS Företagen har tillsammans tagit fram en metod för täthetskontroll med luft för att underlätta arbetet för de auktoriserade VVS-företagen i produktionen.

Om det är risk för frysning eller bakterietillväxt innan ett rörsystem ska tas i drift kan det vara olämpligt att utföra täthetskontrollen med vatten. Säker Vatten och VVS Företagen har därför gemensamt tagit fram en metod för att göra en förenklad täthetskontroll med luft. Viktigt att komma ihåg är att det gäller system för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in. 

För att kunna använda metoden på företaget är det viktigt att personalen noga utbildas och informeras om hur man ska göra och vilka förutsättningar som gäller. Protokoll för att dokumentera arbetet finns om ni loggar in er på era medlemssidor.

OBS! För att tryckkontrollera ett rörsystem med luft (gas) måste företaget vara ackrediterat av Swedac, enligt AFS 2006:8 (Ändring AFS 2011:15).

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår