Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

tillägg 2006 Tätningsmanchett och WC-cistern

Oktober 2006 - Tätningsmanschett,
inbyggd WC-cistern

Nu har det äntligen bestämts att tätningsmanschetten ska både levereras och monteras av tätskiktsentreprenören. Överenskommelsen har gjorts med Byggkeramikrådet (BBV) och Golvbranschen (GVK). Detta innebär nu att tätskiktsentreprenören, vid arbete med kakelbeklädda väggar, ska välja en tätningsmanschett som passar det tätskikt de väljer och rörgenomföringen.

Överenskommelsen har gett följande ändring i Säker Vatteninstallations installationsregler:

B.4.2 Tätning

Tätningen av rörgenomföring i vägg med beklädnad av kakel ska normalt utföras av tätskiktsentreprenören. Tätningen ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt. Tätningsmanschetten levereras och monteras av tätskiktsentreprenören.

Ytterligare en ändring har införts, och det gäller WC-stolar med separat inbyggd spolcistern. Nedanstående text är har höjts upp till kravtext. Textinnehållet är dock oförändrad, se nedan.

A.5.1 Blandarfästen, väggbrickor mm

Blandarfästen, väggbrickor eller andra inkopplingsdetaljer får bara kopplas till de rörmaterial och de rörkvaliteter som framgår av den aktuella leverantörens monteringsanvisningar.

För WC-stolar med separat spolcistern som byggs in i vägg ska spolcisternen, tappvattenanslutningen och avloppsanslutningen vara placerade i ett utrymme med dränering med tillräcklig kapacitet. Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil. Dränering ska mynna på plats där man omedelbart kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada. 

wc dold