Tidigare versioner av branschreglerna

Tidigare versioner av branschreglerna

  • Januari 2016 - Revidering och utgivning av Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 (ändringarna från föregående version kan du ladda ner här)
  • Januari 2015 - Tillägg
  • Juli 2012 - Tillägg
  • Januari 2011 - Revidering och utgivning av Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1
  • Oktober 2008 - Ändring / Tillägg
  • Oktober 2006 - Ändring / Tillägg
  • September 2005 - Start och utgivning av Branschregler Säker Vatteninstallation 2005

Januari 2015 - Provningsmetod för skyddsrör

Från 1 januari 2015 kompletteras branschregler Säker Vatteninstallation med krav på provningsmetoder för skyddsrör i avsnitt 5.1 för VVS-produkters egenskaper. Anledningen till ändringen av kraven kommer från de problem som skadade skyddsrör orsakat.

Ladda ner ändringarna här.

Juli 2012 - Presskoppling, tryck- och täthetskontroll

Från 1 juli 2012 ställer branschreglerna Säker Vatteninstallation även krav på att presskopplingar ska ha läckageindikering. En opressad koppling ska läcka vid en täthetskontroll. Även tryck- och täthetskontrollen i branschreglerna ändras. Anledningen till förändringen kommer från arbetet med krav på läckageindikering. Det behövs en lika syn på kontrollförfarandet.

Läs mer om ändringarna här

Lista på leverantörer som uppfyller kraven på presskopplingar samt tryck- och täthetskontroll.

Oktober 2008 - Väggnära golvbrunnar

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktsystem. Reglerna gäller från 1 oktober 2008.

Läs mer om reglerna och godkända kombinationer

Oktober 2006 - Tätningsmanschett,
inbyggd WC-cistern

Nu har det äntligen bestämts att tätningsmanschetten ska både levereras och monteras av tätskiktsentreprenören. Överenskommelsen har gjorts med Byggkeramikrådet (BBV) och Golvbranschen (GVK). Detta innebär nu att tätskiktsentreprenören, vid arbete med kakelbeklädda väggar, ska välja en tätningsmanschett som passar det tätskikt de väljer och rörgenomföringen.

Överenskommelsen har gett följande ändring i Säker Vatteninstallations installationsregler:

B.4.2 Tätning

Tätningen av rörgenomföring i vägg med beklädnad av kakel ska normalt utföras av tätskiktsentreprenören. Tätningen ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt. Tätningsmanschetten levereras och monteras av tätskiktsentreprenören.

Ytterligare en ändring har införts, och det gäller WC-stolar med separat inbyggd spolcistern. Nedanstående text är har höjts upp till kravtext. Textinnehållet är dock oförändrad, se nedan.

A.5.1 Blandarfästen, väggbrickor mm

Blandarfästen, väggbrickor eller andra inkopplingsdetaljer får bara kopplas till de rörmaterial och de rörkvaliteter som framgår av den aktuella leverantörens monteringsanvisningar.

För WC-stolar med separat spolcistern som byggs in i vägg ska spolcisternen, tappvattenanslutningen och avloppsanslutningen vara placerade i ett utrymme med dränering med tillräcklig kapacitet. Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil. Dränering ska mynna på plats där man omedelbart kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada. 

wc dold

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår