Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Tidigare branschregler

januari 2021

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 träder ikraft

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 släpps redan i september men träder i kraft först till årsskiftet 2020/2021. Ersätter - Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 men det nya övergångsreglerna gör att 2016:1 fortfarande gäller för vissa arbeten. Läs mer i Branschreglerna!

september 2020

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ges ut

Branschreglerna ges ut tillsammans med en ändringsbroshyr som presenterar de viktigaste ändringarna i Branschreglerna

juni 2019

Beräkningsprogrammet lanseras

Säker Vatten lanserar ett användarvänligt beräkningsprogram som utifrån givna förutsättningar på ett enkelt sätt beräknar vilken isoleringstjocklek som krävs för att uppfylla Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler för tappkallvatten i varma utrymmen.

juni 2016

Byggtekniska förutsättningar

För att underlätta för VVS-montören att kunna göra ett fullgott arbete enligt branschreglerna krävs att övriga entreprenörer på byggarbetsplatsen gör sitt arbete rätt och ger förutsättningar till en god installation. Byggtekniska förutsättningar ger en samlad information till de övriga entreprenörer vad de ska tänka på i sitt arbete.

mars 2016

Säkra köket mot vattenskador

Tillsammans med bygg-, tätskiktsbranscherna, försäkringsbolag, VVS-tillverkare samt tillverkare av köksinredning togs ett grepp hur ett kök kan anpasss och säkras för att minimera en eventuell vattenskada.

januari 2016

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 träder ikraft

Ersätter Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1

oktober 2015

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 ges ut

Branschreglerna ges ut tillsammans med en ändringsbroshyr som presenterar de viktigaste ändringarna i Branschreglerna

januari 2015

Provningsmetod för skyddsrör

Från 1 januari 2015 kompletteras branschregler Säker Vatteninstallation med krav på provningsmetoder för skyddsrör i avsnitt 5.1 för VVS-produkters egenskaper. Anledningen till ändringen av kraven kommer från de problem som skadade skyddsrör orsakat.

april 2014

Bygg badrummet rätt

Tidigare våtrumsinnervägg kompletteras med utförande i yttervägg och samtidigt kommer rekommendationer om golvkonstruktioner i lätta konstruktioner, småhus. Även denna gång framtaget tillsammans med bygg- och tätskiktsbranscherna sant försäkringsbolagen.

juli 2012

Tillägg - Presskoppling, tryck- och täthetskontroll

Från 1 juli 2012 ställer branschreglerna Säker Vatteninstallation även krav på att presskopplingar ska ha läckageindikering. En opressad koppling ska läcka vid en täthetskontroll. Även tryck- och täthetskontrollen i branschreglerna ändras. Anledningen till förändringen kommer från arbetet med krav på läckageindikering. Det behövs en lika syn på kontrollförfarandet.

mars 2012

Våtrumsinnervägg

Tillsammans med byggföretag, tätskiktsorganisationer och försäkringsbolag togs fram ett förslag till en bra vägg i våtrum att säkert kunna göra infästningar i, både vid byggtiden som vid eftermontering. Väggen provas enligt europeiska provningsregler och ses snabbt som ”standardvägg”, både inom nyproduktion som vid renovering.

januari 2011

Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 träder i kraft

november 2010

Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 ges ut

Tillsammans med byggföretag, tätskiktsorganisationer och försäkringsbolag togs fram ett förslag till en bra vägg i våtrum att säkert kunna göra infästningar i, både vid byggtiden som vid eftermontering. Väggen provas enligt europeiska provningsregler och ses snabbt som ”standardvägg”, både inom nyproduktion som vid renovering.

oktober 2008

Tillägg Väggnära golvbrunnar

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktsystem. Reglerna gäller från 1 oktober 2008.

januari 2007

Säker Vatteninstallation 2007:1 ges ut

oktober 2006

Tätningsmanschett, inbyggd WC-cistern

Tätningsmanschetten ska numera levereras av tätskiktsentreprenören. Överenskommelsen har gjorts med Byggkeramikrådet (BBV) och Golvbranschen (GVK). Krav införs att inbyggd spolcistern till WC ska monteras i dränerbart utrymme.

september 2005

Start och utgivning av Branschregler Säker Vatteninstallation 2005