Tappvattenschakt - Förslag till utformning

Tappvattenschakt - Förslag till utformning

Ett ljummet vatten i tappvattenledningar innebär en ökad risk för tillväxt av legionellabakterier som kan orsaka allvarlig en allvarlig lungsjukdom, legionella, och dödsfall. Studier har visat att kallt vatten kan värmas av varmvattenledningar som förläggs i samma schakt som ledningar för kallvatten. I ett schakt måste dels vattenrör måste isoleras rätt och dels schakt utformas för att förhindra en värmeövergång mellan rören. I Boverkets byggregler infördes krav på temperaturen för tappvattenschakt under 2014, och som givetvis behövde införas vid kommande revidering av branschregler Säker Vatteninstallation. I arbetet har Isoleringsfirmornas förening och Installatörsföretagen (VVS Företagen) tillsammans med Gävle Högskola varit delaktiga och gemensamt tagit fram ett förslag.

I ”Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1” anges att ”Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24° C på 8 timmar”. 

På Nordbygg 2018 visas lösningar för att uppfylla kraven i BBR med hjälp av uppbyggda moduler.

Bild omslag Tappvattenschakt 2018

Vill du beställa tryckta exemplar av broschyren kan du göra så genom formuläret du hittar genom att klicka här. Tänk gärna på påverkan på miljön och beställ inte fler än du behöver.

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår