Revidering inför Branschregler 2021

Revidering inför Branschregler 2021

Revideringen av Branschregler Säkervatteninstallation 2021.

Branschregler Säker vatteninstallation revideras var 5:e år för att de ska hållas relevanta och utvecklas. Revideringen är en lång process där många aktörer ska få komma till tals för att reglerna ska få en ordentlig förankring och samordning i branschen.

Vi har under 2019 samlat in synpunkter från olika referensgrupper som VVS-företag, försäkringsbolag, leverantörer, besiktningsmän, VVS konsulter, arkitekter, byggare, myndigheter och branschorganisationer.

Synpunkter inför revidering mailas till: revidering2021@sakervatten.se

 

Tidplan  
Remissomgång 31 januari-26 februari 2020
Fastställa branschreglerna 25 mars 2020
Ändringsbroschyr   augusti 2020
Branschreglerna släpps/kurs november 2020
Branschreglerna börjar gälla 1 januari 2021

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår