Revidering inför Branschregler 2021

Revideringen inför Branschregler Säkervatteninstallation 2021 är igång.

Branschregler Säker vatteninstallation revideras var 5:e år för att de ska hållas relevanta och utvecklas. Revideringen är en lång process där många aktörer ska få komma till tals för att reglerna ska få en ordentlig förankring och samordning i branschen. Vid senaste revideringen deltog ca 250 personer från så väl VVS-företag som myndigheter, försäkringsbolag mm. 

Vi ser över reglerna och tar in synpunkter från branschen i olika referensgrupper.

Är du intresserad att vara med i en referensgrupp eller har synpunkter får du gärna kontakta oss!

Följ revideringen på hemsidan.
Synpunkter revidering mailas till: revidering2021@sakervatten.se

 

Tidplan  
Synpunkter tas emot september 2018 - mars 2019
Inriktningsbeslut styrelsen mars 2019
Referensgruppsträffar  juni 2019-november 2019
Granskning första utkast november 2019
Remissomgång januari-mars 2020
Fastställa branschreglerna maj 2020
Färdig version till remissgrupper
juni 2020
Ändringsbroschyr   augusti 2020
Branschreglerna släpps/kurs november 2020
Branschreglerna börjar gälla 1 januari 2021

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår