Revidering inför Branschregler 2021

Revidering inför Branschregler 2021

Revideringen av Branschregler Säkervatteninstallation 2021.

Branschregler Säker vatteninstallation revideras var 5:e år för att de ska hållas relevanta och utvecklas. Revideringen är en lång process där många aktörer ska få komma till tals för att reglerna ska få en ordentlig förankring och samordning i branschen.

Vi har nu under våren 2019 samlat in synpunkter från olika referensgrupper som VVS-företag, försäkringsbolag, leverantörer, besiktningsmän, VVS konsulter, arkitekter, byggare, myndigheter och branschorganisationer.

Nu har ett utvärderingsjobb påbörjats med i ett förslag till förtydliganden och kompletteringar av branschreglerna.

Förslaget som kommer att ligga till grund för nya referensgruppsmöten kommer att skickas ut i slutet av augusti 2019.

Är du intresserad att vara med i en referensgrupp eller har synpunkter får du gärna kontakta oss!

Synpunkter inför revidering eller intresse av att vara med i en referensgrupp mailas till: revidering2021@sakervatten.se

 

Tidplan  
Referensgruppsträffar  september 2019-oktober 2019
Granskning första utkast november 2019
Remissomgång januari-mars 2020
Fastställa branschreglerna maj 2020
Färdig version till remissgrupper
juni 2020
Ändringsbroschyr   augusti 2020
Branschreglerna släpps/kurs november 2020
Branschreglerna börjar gälla 1 januari 2021

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår